Lovverk

Regelverket om slankedietter

 

Mattilsynet forvalter et juridisk forpliktende regelverket som omhandler slankeprodukter. Regelverket er utarbeidet av spesialister innen medisin og ernæring, og følges av alle EU/EØS-land. De eneste produkter som fyller regelverkets krav er dietter av typen LCD (low calorie diet).

NOKA-dietten er en LCD, og fyller dermed alle krav som er nedtegnet i regelverket. Den kan altså markedsføres og brukes både som full kosterstatter (Erstatte alle dagens hovedmåltider) og som måltidserstatter (Erstatte fra ett til flere av dagens hovedmåltider).

Den fulle benevnelsen på regelverket er:
FOR 1998-10-01 nr 949: Forskrift om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon.

Energikrav for en fullstendig diett:
«Spesialproduserte næringsmidler som omsettes som erstatning for hele den daglige kosten skal inneholde 800-1200 kcal pr. dag.

Energikrav for en Måltidserstatter for vektreduksjon:
”Spesialproduserte næringsmidler som omsettes som erstatning for ett eller flere måltider per dag skal inneholde 200-400 kcal per måltid”

For uten gitte krav til energiinnhold, settes det også krav til mengde og sammensetning av proteiner, karbohydrater, fettsyrer, kostfiber, vitaminer, mineraler og sporstoff.

Les hele slankeloven her: FOR 1998-10-01 nr 949

Om dietter av typen VLCD (Very low calorie diet)
Slike produkter fyller ikke regelverkets krav, og kan ikke omsettes på det Europeiske markedet uten spesiell tillatelse. Om tillatelse gis, følger det med strenge krav til merking/produktopplysninger.

Disse opplysningene skal følge produktet:
– «Da det er til dels stor fare for feilbruk av produktene, skal de merkes med: «Til dietetisk behandling av fedme».
– ”Skal kun brukes av fedmende personer, dvs med en BMI på over 30”.
– ”Det er viktig at personer som blir behandlet med denne typen produkter står under medisinsk kontroll og at behandlingen inngår som et ledd i et helhetlig behandlingsopplegg. Siden kosten er såpass marginal er det viktig at hele dagsrasjonen inntas for å sikre tilstrekkelig med næringsstoffer. VLCD produkter er derfor ikke egnet til å inngå som måltidserstattere i andre slankeprogrammer eller i annen kost».

Altså skal ikke produkter av typen VLCD brukes som måltidserstatter, kun som hel diett, og under medisinsk kontroll.

Les mer om VLCD her:
– Forvaltningsreglementet for VLCD
– Codex standard: Codexalimentarius

 

 

Copyright © NOKA AS