Spørsmål og svar

Kan jeg stole på at NOKA virker?

At du kan stole på produktene er helt sikkert, skal man ned i vekt er det nemlig bare en måte å gjøre det på – inntak av energi MÅ være lavere enn forbruket, og det blir det med NOKA! Her er et forklarende regnestykke:

– Spiser man fire NOKA-måltider per dag, får man i underkant av 900 kcal per døgn, litt varierende med hvilke produkter som velges. I regnestykket setter vi samlet kaloriinntak til 900 kcal per døgn

– Så har vi kroppens basale kaloriforbruk, det som kalles BMR (basalstoffskifte/basal metabolismerate/hvilestoffskiftet). Med BMR menes den energi som går med til å holde alle kroppsfunksjoner i gang, holde normal kroppstemperatur etc. Selv når man sover/er i fullstendig hvile, er ca. 20 % av musklene i bruk, blant dem hjertet, og dette krever energi. (Ca. 65 % av energien brukes for å opprettholde hjertefunksjonen). Prosessene i nyrer, lever, lunger etc. skal gå sin gang, sår og skader skal repareres etc., og alt dette pågår døgnet rundt, uansett om vi sover eller er i aktivitet. BMR varierer som sagt fra person til person, men vi regner ut i fra gjennomsnittet som er ca. 1500 kcal. Da får vi regnestykkets andre tall, nemlig dagens basale kaloriforbruk: minus 1500 kcal.

Regnestykket blir da:
Kroppens basale døgnforbruk: 1500 kcal
Inntatt kalorimengde:              900 kcal
Underskudd:                            600 kcal, som må tas fra kroppens fettdepoter.

I tillegg til basalforbruket kommer så all fysisk aktivitet. Mens det er lite man kan gjøre med BMR, er aktivitetsforbruket den delen av energiregnskapet en selv kan påvirke, så alt man foretar seg av trening og turer vil øke totalforbruket. Det er gunstig å trene med en gang man har stått opp, da er blodsukkeret og insulinnivået svært lavt. Den energien en da bruker tas rett fra fettcellene i stedet for fra mat man har spist. Selv om det bare er en kort, rask spasertur, vil fettforbrenningen øke på denne måten, og dessuten holde seg høyere utover resten dagen.

Nå er det mange faktorer som påvirker hvor mye du går ned i vekt. Det er BMR-forbruket som sagt, men også grad av overvekt. Den som er normalvektig, må ha en noe større tålmodighet enn en som er mye overvektig. Dessuten er det slik at dersom man trener bygger man muskler, og muskler veier mer enn fett. Det vil si, de veier ikke mer, ett kilo muskler og ett kilo fett er jo like mye, men tettheten er større, de tar mindre plass enn fettet gjør. Så om man går 3 kilo ned i fettvekt, og samme antall kilo opp i muskelvekt, vil det altså ikke vises på vekten, men kroppen, målene, vil være mindre. Derfor skal man også bruke målebånd hvis man både slanker seg og trener. Man kan ha fått en fastere og mer velproporsjonert kropp selv om vekten har stått noe stille en tid, man kan merke at buksene sitter slappere rundt livet, selv om kanskje vekten er den samme!
Jeg tar med et lite OBS her: Om man spiser noe mellom måltidene må man skrive det opp, ellers kan man fort få i seg for mange kalorier! Et middels eple f.eks. vil gi ca. 50 kcal ekstra!

Her har du en grei kaloritabell du kan bruke.

Hvor mye og hvor raskt går jeg ned i vekt?

Når det gjelder tempo på vektnedgangen, spiller her hver enkelt persons metabolismerate en stor rolle, derfor er det verken mulig eller faktisk lovlig gi opplysninger om hvor mye en person vil gå ned i vekt med en diett.

Med metabolismerate menes metabolismens (forbrenningens) tempo, og dette varierer fra person til person (høy eller lav forbrenning), med ytterpunktene ved søvn/hvile, hvor det er lavt, og ved hard fysisk utfoldelse, der det er høyt.

Når man er i fullstendig hvile, og med stabil temperatur (termonøytralt miljø), snakker man om Basal Metabolismerate (BMR). Mer presist, der organismen ikke bruker mer energi enn det som er nødvendig for å holde ved like alle kroppens funksjoner. Selv om man sover brukes nemlig energi, hjertet skal slå (av den energien som da går med, brukes ca. 65 % bare for å opprettholde hjertefunksjonen), nyrer, lever, lunger og andre organer skal fungere, muskelaktivitet (tiltross for hvile – er ca. 20 % av musklene i bruk), sår og andre skader skal repareres. Det kreves også energi for opprettholdelse av kroppstemperatur.

Selv om både alder, kjønn, høyde og vekt er så og si likt hos to personer, vil likevel forbrenningen variere. Hvorfor det er slik vet man ikke så mye om, men det er klart at visse hormoner spiller en viktig rolle, og hormonet thyroxinstår sentralt. Skilles det ut for mye thyroxin, som ved hyperthyroidisme (overfunksjon i skjoldbruskkjertelen), øker BMR ekstremt, noe som også resulterer i sterk nedgang i vekt, nervøsitet og irritabilitet.

Viktig er det også at BMR er knyttet opp til alder, barn og unge har betydelig høyere BMR enn middelaldrende og eldre. Ved sykdom med feber øker BMR med ca. 10 % pr. grad temperaturøkning.

Når alt dette så er sagt, så skal du få generelle opplysninger:
For å redusere vekten med 1 gram fett må en forbrenne 9 kcal. Forbrenner du f.eks. 3000 kcal pr. dag, og tar 4 måltider med NOKA (ca. 900-1000 kcal), så vil overskuddet på forbrenning i forhold til tilført energi være ca. 2000 – 2100 kcal. Dette gjør at du reduserer vekten din med vel 250 gram pr dag, eller nesten 2 kg pr. uke. Forbrenner du så lite som 2000 kcal pr. dag, så reduseres vektnedgangen til ca. det halve.

Dette innebærer at de fleste vil ha et vekttap på et sted mellom 1 og 2 kg pr. uke, dersom du har lav til normal aktivitet. Trimmer du regelmessig, eller har høy forbrenning, vil vektreduksjonen kunne øke med ca. 0,5 til 1,5 kg. pr. uke. Hvor mye du går ned er derfor individuelt betinget, men vil i de fleste tilfeller være mellom 1 og 3,5 kg pr uke.

Man kan gjerne bytte ut et NOKA måltid mot et vanlig måltid, men pass på at dette ikke ligger på mer enn 4-500 kcal.

Vektnedgang for langsom

SPM:

Etter litt over tre uker har jeg bare tatt av meg to kilo. Jeg kan ikke nekte for at jeg er litt skuffet. Har dere noen tanke hva dette kan komme av?

SVAR:

To kilo på tre uker behøver slett ikke å være et dårlig resultat, selv om du føler det selv! Hvor raskt hver enkelt person taper vekt, er avhengig av mange faktorer, blant annet kroppens sammensetning av fettvev og muskelvev. Dersom du trener, og har trent mye,  bygger du muskler, og muskler veier mer enn fett. Derfor bør du også bruke målebånd når du både slanker deg og trener, du kan ha gått ned i fettvekt, men opp i muskelvekt. Du kan ha fått en fastere og mer velproporsjonert kropp selv om vekten ikke har minsket så mye, kanskje merker du at buksene sitter slappere rundt livet?

En annen faktor som spiller inn når det gjelder hvor fort man taper vekt, er hver enkelt persons BMR (Basal metabolismerate). Den varierer svært mye fra individ til individ, selv om alder, kjønn, høyde og vekt er så og si likt. Hvorfor det er slik vet man lite om, men det er klart at visse hormoner spiller en viktig rolle, og hormonet thyroxin står sentralt. Skilles det ut for mye thyroxin, som det gjør ved hyperthyreose, (Overfunksjon i skjoldbruskkjertelen), vil BMR øke ekstremt, med sterk vektnedgang som resultat. Skilles det ut for lite thyroxin, som ved hypothyreose, vil det ta lenger tid å redusere vekten. At andre hormoner, som veksthormoner og kjønnshormoner er med i bildet, er også kjent. I tillegg til dem igjen, hormonet leptin , som spesifikt stimulerer metaboliseringen av fett.

Når stoffskiftet arbeider avgis varme, en viktig bivirkning av stoffskiftet, og krever mye energi. Som regel er faktisk den basale varmeproduksjonen nok til at vi ikke skal fryse, først når vi begynner å merke at vi er frosne, vil kroppen sette i gang med å produsere ekstra varme. Dette er det som kalles Termogenese (varmeproduksjon), altså den energimengden kroppen avgir i form av varme, og den vil variere mye fra person til person, alt fra rundt 150 til 600 kcal per dag, overvektige personer har i blant lav termogenese. Alle næringsstoff har en termogen (varmeproduserende) virkning, men aller best er alkohol! Når leveren bryter ned alkoholen går en stor del av energiinnholdet tapt, og til tross for at alkohol gir 7 kcal/g, er det bare 4 kcal som kommer kroppen til gode. Termogenesen er størst etter måltider, og de forskjellige næringsstoffene har forskjellig påvirkning på termogenesen. Et eksempel på dette er sterkt krydder, du har sikkert merket at du blir varm/svett når du har spist sterkt krydret mat.

Alle disse forskjellige faktorene samlet gjør det umulig å gi noe fasitsvar på hvor raskt en person vil tape vekt, det vil variere fra person til person, så her er ingenting normalt eller unormalt! Man ønsker jo å se raske og store resultater, og noen gjør også det, det er dem med mye væske i kroppen, og stor fettmasse i forhold til muskelmasse.

Du skal absolutt ikke ha et kaloriinntak på under 800 kcal per dag, så ikke prøv å begrense det ytterligere, det eneste du da oppnår er å sette ned forbrenningen, og da kommer du inn i en ond sirkel. Du vil nå jevnt og rolig tape fettvekt, men beholde muskelmassen, som igjen bevirker at du beholder forbrenningsnivået, så dette vil gi et fint resultat etter hvert.

Husk også at vekten vil kunne øke litt dersom du f.eks. har mensen, mange tror at en kilo eller to i pluss eller minus betyr at man har lagt på seg, eller tatt av dette i form av fett, men det stemmer ikke. Under menstruasjonssyklusen bindes væske i kroppen, og det som er av øket vekt i den forbindelse, har ikke noe med fettvekt å gjøre. Det er det samme som skjer om vi får i oss mye salt, da kan vekta faktisk øke på med en kilo eller to på grunn av at salt binder væske i kroppen. Dessuten vil mange kunne få væskeopphopning i kroppen når det er varmt, og da vil også vekten lett kunne øke med et par kilo.

Det er viktig at du veier deg til fast tidspunkt på døgnet, og at tarm og blære er tømt før veiing. Med ca. 1/2 liter urin i blæren, vil vekten raskt være ca. 1/2 kilo mer enn om blæren er tømt.

Lykke til videre, du vil garantert oppnå et godt resultat ved å fortsette som nå. Vektnedgang (eller økning) skyldes når alt kommer til alt, inntak og forbruk av energi, selv om tiden det tar vil variere fra person til person

Vektnedgang stopper opp

Om vektnedgangen stopper noe opp av og til, er det helt normalt under en slankeperiode. Kroppen har behov for å stabilisere seg underveis, rett og slett tilvenne seg sin nye vekt, og man kommer inn i en «platåfase». Det er både fysiologiske mekanismer og hormonpåvirkning som styrer disse fasene, og hvor lenge vekten står stille, avhenger blant annet av kroppens sammensetning av vann, muskler og fett. Dessuten vil vektnedgangen gå noe langsommere etter hvert, og grunnen er blant annet den at man rett og slett bruker mindre energi på å bevege oss rundt etter hvert som man blir lettere i kroppen. Det krever mindre energi (forbruk av kalorier) å forflytte en kropp på 70 kilo enn det gjør å forflytte en kropp på 100 kilo, dermed må man bevege seg mye mer når man er blitt slankere for å ha samme kaloriforbruk. Det er særlig under «platåfasene», hvor vekten står stille, det er lett å gi opp. Et spesielt senter (termostat) i hjernen er innstilt på at vi har en bestemt vekt, dessuten vil fettcellene streve for å komme tilbake til sin opprinnelige tilstand, og denne kampen gjør at det sendes ut stressignaler, som igjen fører til sult og uro. Faller man da for fristelsen til å spise mye mat igjen, øker fettmassen, og kroppens signaler har vunnet over vår vilje. Klarer man der i mot å motarbeide fristelsen, ha sterk nok viljestyrke, vil kroppen etter en tid stabilisere seg på den nye vekten, hormonene kommer igjen i balanse, og vektreduksjonen fortsetter.

Trening og fysisk aktivitet er alltid viktig for å beholde og videreutvikle muskelmassen, og dess større muskelmasse, desto høyere forbrenning! Dessuten er det veldig bra å foreta seg noe når stressignalene og den rastløse sultfølelsen kommer, en rask løpetur/trening vil få kroppen til å skille ut signalstoffene serotin, endorfin og dopamin, noe som får oss til å slappe av. Om du har tid og mulighet for det, er morgentrening ypperlig. Med en gang du har stått opp, er blodsukkeret og insulinnivået svært lavt, og den energien man da bruker tas rett fra fettcellene i stedet for fra mat man har spist. Selv om det bare er en kort, rask spasertur man tar, vil fettforbrenningen øke på denne måten, og dessuten holde seg høyere utover resten dagen.

Skulle du føle deg ute av form, trett etc. i en periode, så ta det litt med ro, det skjer ikke noe negativt verken med kuren eller musklene om du tar en hvileperiode, også på det feltet trenger kroppen av og til å «ta seg inn».

Allergier

Klikk på bildet for full størrelse.

Kan jeg bruke NOKA hvis jeg er gravid/ammer?

GRAVIDE: Det er så absolutt forsvarlig, faktisk veldig lurt også! Gjennom NOKA får du et helt riktig inntak av alle energigivende næringsstoff, samt alle vitaminer og mineraler, til glede for både deg selv og «din mage»! For å sikre inntak av vitaminer, mineraler, fettsyrer, proteiner og karbohydrater, og dessuten ha kontroll med dagens totale kaloriinntak, kan du gjerne bruke NOKA til to av dagens hovedmåltider, så spiser du variert og fornuftig mat til de to andre hovedmåltidene.

Når det gjelder gravide skal de jo ikke spise for to som det ble sagt en gang i tiden, det holder lenge å spise for en, men – det man spiser er viktig for både mor og barn, maten skal inneholde alle viktige næringsstoff; proteiner, karbohydrater, fettstoffer, vitaminer og mineraler. Det du trenger av ekstra daglig kaloriinntak under svangerskapet er faktisk ikke mer enn 200-300 kcal., noe som tilsvarer en skive brød med magert pålegg og et glass med skummet melk.

Det er viktig å opprettholde et sunt og tilstrekkelig matinntak når man er gravid, ellers vil man ikke klare å oppnå den vektøkningen som svangerskapet krever. Om det blir for lavt energiinntak vil barnet bli underernært, noe som resulterer i for lav fødselsvekt og dermed høyere dødelighet etter fødselen. Det er en av grunnene til at man aldri skal slanke seg under graviditet, bare holde kontroll med at vekten ikke øker for mye, ikke mer enn 10-12 kg. totalt. Vekte skal øke ganske lite de første tre månedene, og helst ikke med mer enn 0,5 kg pr. uke de siste tre ukene, det er omtrent det som svangerskapet krever. Et nyfødt barn veier i gjennomsnitt 3.5 kg., og i tillegg kommer øket vekt av bryster og livmor, som øker i omfang, morkaken og fostervannet veier en del, og dessuten lagres det ekstra fett på forskjellige steder i kroppen.

Det er viktig å ha vekten under kontroll, både for trivselen i svangerskapet og for å være oppmerksom på plutselig vektøkning, noe som kan tyde på vann i kroppen og kan være et av de tidlige kjennetegnene på svangerskapsforgiftning. En del gravide blir plaget av forstoppelse, og grunnen er ofte den at svangerskapshormonet progesteron får tarmmusklene til å slappe av, noe som ofte kan avhjelpes med fiberrik mat. Også her vil NOKA være til god hjelp, da den er rik på kostfiber.

AMMENDE: Det er helt greit å bruke NOKA-dietten, men du bør ikke gå kun på en diett. To NOKA-måltider pr. dag vil gi deg i underkant av 450 kcal., i tillegg bør du spise to større måltider som tilsammen gir et kaloriinntak på ca. 700 kcal. Du kan også fordele dette på 3 mindre måltider, noe som er gunstig for jevn melkeproduksjon og blodsukkerverdi.

Du skal ikke engste deg for brystmelken selv om du reduserer næringsinntaket en del, du får godt med vitaminer, mineraler, kostfiber og omega 3 og 6 fettsyrer gjennom NOKA-måltidene, noe som kommer både barnet og deg selv til gode. Dessuten er det slik at kvinner har et ekstra energilager omkring hofter og lår, og når vi ammer blir disse lagrene gjort tilgjengelig og dermed blir melken fullverdig selv om du går på en moderat diett.

Det er altså ikke noe i veien for at du slanker deg mens du ammer, men du bør ikke gå ned mer enn 2 – 3 kg pr. mnd i denne perioden. Du må sørge for at du får i deg kalorier nok til at du ikke kommer i noen form for ketose, og dermed risikerer at det blir ketoner og andre uheldige stoffer i blodet, og dermed også i morsmelken. Med to NOKA-måltider og 2 – 3 vanlige måltider er du helt trygg! Husk også at selve ammingen krever energi, dermed vil forbrenningen være høyere i ammeperioden, og bidra til vektreduksjon dersom næringsinntaket ikke øker!

Det er mange meninger når det gjelder å slanke seg under ammeperioden, og det også blitt advart ammende kvinner mot å slanke seg, da man fryktet at fettløselige miljøgifter kvinnen hadde lagret i sitt fettvev ville bli frigjort og overført til barnet via morsmelken. Det er forlengst tilbakevist, og heller aldri påvist farlige nivåer at slike miljøgifter i morsmelk, så om du har hørt en slik påstand, kan du ta det helt med ro!

En annen sak er at under amming (og siste del av graviditeten), avgir kvinnen kalsium til oppbygging av skjelettet og tenner hos barnet, det er derfor viktig at du ikke går på akkord med kalsiuminntaket. Ammende har et anbefalt behov for 1200 mg kalsium per dag, og ca. 400 mg av dette går til morsmelken. Melken i NOKA Milkshakes vil være et fint tilskudd der, og om du så sørger for at mye av maten du spiser består av mye grønne grønnsaker, har du sikret deg godt. Fisk er også en viktig matvare du bør få i deg med jevne mellomrom.

Jeg har diabetes, kan jeg bruke NOKA?

Viktig:
Har du Diabetes skal du alltid rådføre deg med din lege før kostholdet endres. 

NOKA er meget velegnet både for dem som har diabetes type 1 og type 2.

Det som gir aller best stabilitet på blodsukkernivået over tid er milkshakene. Pga. konsistensen legger det seg en deponerende hinne over tarmtottene i tynntarmen (der næringsopptaket til blodet skjer), slik at det ikke blir noen rask blodsukkerstigning. Samtidig inneholder disse måltidene en fordeling av alle de tre karbohydrattypene (monosakkarider; de raske, disakkarider; de middels raske og polysakkarider (stivelse); de langsomme), som altså gjør at det blir tilført gunstig mengde glukose til blodet over tid, gjerne 4, 5 timer eller til og med noe lengre.

Middagsrettene har også mange av de samme egenskapene som ovenfor.

Forslag til bruk av NOKA ved diabetes:

– Bruk NOKA Milkshake/middagsretter til 3 av dagens måltider.

– Spis dessuten et 4. måltid, f.eks. en lett middag: Det kan være fisk/magert kjøtt med potet(er) og mye grønsaker, særlig erter og linser. Et eple eller en sitrusfrukt til dessert.

OBS: NOKA Bars og NOKA müsli har ikke samme depoteffekt som milkshaken, diabetikere anbefales derfor å bruke NOKA Milkshake/middagsretter.

Inneholder NOKA sukker?

Alle våre produkter inneholder karbohydrater, da Mattilsynet krever dette for at vi skal få berike produktene (tilsette vitaminer og mineraler) slik at de kan brukes som fullverdige måltidserstattere.

Produkter som ikke inneholder karbohydrater er således ikke måltidserstattere og kan kun brukes som mellommåltid eller lignende.

Karbohydrater deles inn i tre grupper; Monosakkarider (fruktose/druesukker), disakkarider (rørsukker) og polysakkarider (stivelse).

-Karbohydrater i form av monosakkarider transporteres raskt over i blodet. Disse skal ikke spaltes først, men går via noen små tarmtotter med tynne vegger rett ut i blodet. Dette blodsukkeret når altså raskt de hjernecellene (og de røde blodcellene) som har behov for å stabilisere energinivået sitt, slik at balansen blir gjenopprettet og vi unngår tretthet, svimmelhet etc.

-Karbohydratene i form av disakkarider er en viktig kilde for at hjernecellene skal få det jevne tilsiget av blodsukker som trengs. Det tar litt lenger tid før det kommer ut i blodet, det må spaltes først, disakkaridene overtar når monosakkaridene er i ferd med å ta slutt, noe som forhindrer at blodsukkerverdiene blir for høye.

– karbohydrater i form av polysakkaridene må gjennomgå flere spaltninger før det kan bli blodsukker, noe som tar lang tid. Først når disakkaridene er i ferd med å ta slutt, er polysakkaridene blitt til blodsukker. Dermed overtar de etter disakkaridene, som altså overtar for monosakkaridene, slik holdes blodsukkeret mest mulig stabilt og varig fram til nester måltid.

Det er faktisk verken for mye eller for lite av noen typer karbohydrater i NOKA, alle typene er nøye utregnet og utfyller hverandre til beste for både blod-, og hjerneceller! Slik må det også være for at de andre kroppscellene skal fungere bra, som for eksempel muskelcellene, og det gjør de når det blir tilført riktig mengde karbohydrater. Det er jo slik at det eneste drivstoffet hjernen vår kan bruke, er blodsukkeret (glukosen), og energibehov er stort.

Kan jeg bruke NOKA selv om jeg er under 18?

NOKA er et godt alternativ for å fjerne overflødig fett, uansett aldersgruppe. Imidlertid anbefaler vi alltid unge mennesker at dette gjøres i enighet med sine foreldre. Dersom dere føler behov for det kan det også væreønskelig med et samarbeid med skolehelsetjenesten, primærlege eller annet helsekyndig personell med kunnskaper om vektproblematikk. Dette gjelder i tilfelle det er snakk om betydelig overvekt. Skal man bare ned noen få kilo er sistnevnte ikke nødvendig.

NOKA inneholder tilstrekkelig med næring og energi og riktig fordeling mellom de energigivende næringsstoffene (proteiner, fett og karbohydrater) og alle vitaminer, mineraler og fiber som kroppen trenger, og følger det juridisk forpliktende lovverket til dietter. Dette gjør at man ikke risikerer å redusere muskelmassen. Se alltid etter en diett som gir minimum 800 kcal pr. døgndosering (4 måltider). NOKA inneholder ca. 900-1.000 kcal pr. 4 måltider, avhengig av hvilken melketype som benyttes til å blande med.

Vi anbefaler at unge mennesker ikke erstatter alle døgnets måltider med NOKA. Erstattes 3 av måltidene med NOKA, kan man for eksempel spise ett måltid med vanlig mat, for eksempel middag. Pass da på at dette måltidet ikke inneholder for mange kalorier, 400-500 kcal vil være passe for å oppnå en effektiv og trygg vektnedgang.

Kan jeg bruke NOKA selv om jeg går på medisiner?

NOKA-dietten er et svært trygt produkt, uansett sykdom og medisinering, og inneholder ikke noen ingredienser som kan virke negativt inn på kroppens organer, eller komme i konflikt med medisiner. Dietten vil ikke påvirke mage -, og tarmslimhinnene på noen negativ måte, ei heller avstedkomme avleiringer i årene eller påvirke kolesterolinnholdet i blodet.

NOKA består av proteiner (aminosyrer), vegetabilsk fett (fra soyabønner) fettsyrer (linolsyre = Omega 6 og linolensyre = Omega 3), fiber fra soyaplanten, vitaminer, mineraler og essensielle sporstoff. Det er et fullverdig ernæringspulver, som kan brukes enten til å erstatte all annen mat i løpet av dagen, – eller det antall måltider man måtte ønske å skifte ut med dietten! (Fullverdig kost – og måltidserstatter)

Om det brukes blodfortynnende medisiner, som f.eks. Marevan, er det helt sikkert gitt beskjed om å unngå matvarer som inneholder mye K-vitamin. Enhver fullverdig diett, som NOKA, vil nødvendigvis inneholde dette vitaminet, men iom at dietten stort sett skal erstatte det meste av annen kost, vil det ha liten betydning. Men uansett, ta legen med på råd dersom blodfortynnende midler skulle være blant medisintypene.

Enkel BMI Kalkulator

Slik regner du ut din BMI

Divider din vekt med taller du får når du ganger høyde og høyde.

Eksempel: Du veier 75 kg og er 1.65m høy 1.65 * 1.65 = 2,7225 75 : 2,7 = 27,7 Din BMI er altså 27,7

Overvekt er en BMI på mer enn 25 Fedme er en BMI på mer enn 30 Ekstrem fedme er en BMI på mer enn 40 personer over 65 år kan stå i fare for å bli underernært, og bør sørge for at BMI ligger mello 24 og 29.