Overvekt

Helsesidene

Hemmeligheten bak all slanking!

Skal man ned i vekt er det bare en måte å gjøre det på – inntak av energi MÅ være lavere enn forbruket. Det er virkelig frustrerende å se alle slankeannonser som lover «gull og grønne skoger»! Ved å ta noen piller, dråper etc. skal vekten kunne reduseres i betydelige mengder, – i løpet av ubetydelig tidsrom, men – det eneste som reduseres er innholdet i lommeboken!

Det er særlig postordrefirmaer som er frampå med slik reklame, og før de blir stoppet i sin villedende markedsføring, har de fått spredt sitt budskap, og tjent store penger på produktet!

Bestiller man «postordretabletter/dråper» følger det som regel med en diettliste, og følger man denne, er det dietten som er grunnen til event. vekttap! Sett heller opp din egen liste, gratis – og spar deg for utgiftene til «mirakeldråper» og tabletter!

Er overvekten stor, kan man oppsøke lege, som kan skrive ut resept på legemidlene Reductil eller Xenical, men selv disse midlene har en helt marginal effekt om de ikke følges opp av en diett. Reductil virker inn på et senter i hjernen som regulerer appetitten, og dermed er det også her inntak av kalorier som gir resultat. Xenical virker lokalt i tarmsystemet, ved at fettopptaket blir redusert, men selv med dette reseptbelagte legemiddelet vil vektreduksjonen være marginal om ikke kostholdet endres. The New England Journal of Medicine konkluderer med at slankemedisiner må gis i kombinasjon med endret livsstil, det holder ikke å bare ta et medikament for å gå ned i vekt. Kroppen har helt naturlige prosesser som gjør at den vil kompensere for virkningen av fedmemedisiner. Derfor må du gjøre livsstilsendringer. Slankepiller og fedmeoperasjoner fungerer som en slags tvang for å legge om livsstilen, og bivirkningen som oppstår hvis du ikke klarer å endre matvanene, kan være svært ubehagelige. Spiser du mer fett enn slankepillen Xenical forutsetter, får du kraftig diaré, som kommer hvor og når som helst! De kraftige bivirkningene gjør at nesten alle som tyr til slankepiller, er tilbake til sin gamle vekt etter fem år. De orker ikke gå på pillene over lengre tid.Også fedmeoperasjon tvinger overvektige til å endre livsstil, det blir fysisk umulig å spise slik man gjorde før, magesekken blir for liten. Ett av kriteriene for å bli operert ved et offentlig sykehus, er da også at du er i stand til legge om spisevanene for resten av livet. Mange av de som går mye ned i vekt etter en operasjon, går likevel opp igjen. De begynner å drikke flere kalorier for å dempe suget etter mat, og etter hvert spiser de stadig mer. Slik tvinger de åpningen mellom magesekken og tarmen som ble snevret inn, til å strekke seg ut.

Ifølge de nye retningslinjene for behandling av overvektige i Norge må overvektige pasienter som behandles med piller, operasjon eller livsstilsendring, følges opp resten av livet

Hva trenger kroppen, og hva får vi gjennom NOKA-dietten?
La oss ta for oss cellene, hva er det egentlig? Jo, det er livets grunnleggende enhet, og det hele vår kropp er bygget opp av. Mange celler av samme slag gir opphav til vev, og vevet gir opphavet til organene, cellene er deg og meg, hele vårt liv og vår ekstistens.

Når vi snakker om å tilføre kroppen vår riktig næring, forstår vi nå at det ikke dreier seg bagateller, det er altså hele vår eksistens det dreier seg om! Noen celler kan klare seg uten glukose men ikke alle, – ikke våre hjerneceller og de røde blodcellene, som fort vil miste sin evne til å klare sine oppgaver. Får vi ikke dette drivstoffet gjennom tilførsel av karbohydrater i maten, må cellene bruke av proteinet for å omdanne dette til glukose. Når vi så vet at en diett gir oss begrenset mengder av alle de energigivende næringsstoffene; protein, karbohydrater og fett, er det ikke særlig lurt å bruke av det som andre celler trenger. Muskelcellene trenger selv alt det proteinet en diett gir, og husk at hjertet er en muskel! Uteblir proteinene, slutter hjertet å fungere, og hjertestans er da også den vanligste dødsårsaken hos underernærte personer, som for eksempel anorektikere.

Vi klarer oss heller ikke særlig godt uten å få tilført fett, vi trenger de livsviktige fettsyrene som omega 6 (linolsyre) og omega 3 (linolensyre). De fettløselige vitaminene vil gå tapt om vi ikke får i oss fett, og vår innebygde termostat vil bli slutte å fungere, vi vil bli ekstremt frosne av oss, og det blir problematisk å holde en jevn kroppstemperatur. Dessuten er vårt underhudsfett en beskyttende buffer, uten dette vil våre organer være svært utsatt for slag og skader utenfra.

Dette sier også noe om at det ikke er så lurt å innta tabletter etc. som skal drive fettet raskt ut, slik som for eksempel legemiddelet Xenical. Når man bruker Xenical vil ca. 30 % av matfettet vi har spist gå rett gjennom tarmen i stedet for å bli suget opp. Altså fører det til at kroppen tar opp mindre av de fettløselige vitaminene: A, D og E, så vi bør ta tilskudd av disse vitaminene (helst på kveldstid) så lenge Xenical brukes.

Når vi vet alt dette, og hvor viktig det er å gi kroppen riktig drivstoff/næring, går vi ikke lenger på akkord med næringsstoffene. I stedet for å mishandle kroppen vår med ensidige og ekstreme diettyper, kan vi bruke NOKA-dietten, og likevel miste like mye fett! Resten vil vi gjerne beholde, muskelmassen og helsa!

Det er også satt krav til mengde og innbyrdes forhold næringsstoffene imellom. Balansen mellom proteiner, karbohydrater og fett er viktig. Om en diett for eksempel er sammensatt slik at innholdet av protein er for høyt, vil det kunne føre til nyreskade på sikt, og en slik diett vil derfor ikke bli tillatt solgt i noe EU/EØS-land.

Produkter av typen VLCD (Very Low Calorie Diet) fyller ikke lovverkets krav til energiinnhold. Det må derfor søkes om tillatelse til frambud, noe som kan innvilges på grunnlag av en felles codex for EU/EØS. Om det innvilges en sådan dispensasjon, er det kun for frambud som fullstendig kosterstatter (erstatte all annen mat), ikke som «Måltidserstatter». VLCD skal kun brukes av fedmende personer og under medisinsk kontroll.

NOKA – for din helses skyld!
NOKA er en fullstendig riktig sammensatt diett, det er din sikre vei til slanke linjer, uten å sette helsen på spill! Du får alle energigivende næringsstoff (protein, karbohydrater og fettstoff), i riktige mengder og sammensetning. Fiberinnholdet i NOKA er rikelig, og omfatter både løselige og ikke-løselig fibertyper. Du får også alle de vitaminer, mineraler, sporstoff og essensielle fettsyrer cellene dine trenger for å føre deg videre på reisen gjennom en aktiv og spennende hverdag.

NOKA, din venn for livet!
”Det er kun livslang omlegging av matvaner og livsstil som vil føre til varig vektnedgang”! Har du sett denne påstanden før, og ga du i så fall samtidig opp drømmen om slanke linjer? Mange av oss setter likhetstegn mellom livsglede og matglede, vi vet at en radikal omlegging ikke vil nytte, vi vil likevel sprekke før eller senere, og føler vi likegodt kan droppe alle forsøk om det likevel bare fører til skuffelser! Her snakker vi til de grader om livskvalitet, og budskapet om at det kun er den livslange omleggingen som vil føre til varig vektnedgang gjør oss motløse! Men fatt mot, sett i gang, det finnes nemlig et utmerket alternativ for alle oss som verken orker eller ønsker en radikal omlegging, nemlig det konseptet vi kallerNOKA Livsstil! Det er nesten for godt til å være sant, men enkelt er det faktisk å beholde både bordets gleder og slanke linjer resten av livet! Spis det ditt hjerte og din mage begjærer fire dager i uken, la resten av ukedagene være NOKA-dager, og du vil ha full kontroll med vekten.

Alle bruker forskjellige hjelpemidler gjennom livet for å holde helse og utseende, alt fra sminke og tannpasta til medisiner. La NOKA være ditt gode hjelpemiddel for å holde kontroll med vekten. Du slipper livslang kaloritelling og radikal kostendring, du kan spise den maten du ønsker og har behov for. Dagene med NOKA vil gi deg den energibalansen du trenger for å holde en stabil og fin vekt.

Legemidler

Reductil (reseptbelagt) er et medikament mot helseskadelig overvekt, og finnes som kapsler i to styrker; 10 mg og 15 mg. Doseringen bør starte med 1 kapsel på 10 mg daglig, men kan økes til 1 kapsel på 15 mg daglig hvis effekten ikke er god nok på 10 mg. Behandlingen bør gis av lege med særlig erfaring i behandling av overvekt og skal være en tilleggsbehandling i et vektbehandlingsopplegg sammen med  kostveiledning og mosjonsplanlegging.

Virkestoffet i Reductil heter sibutramin. Reductil virker ved å redusere appetitten, og er et middel som virker på «hjernenivå», og er beslektet med antidepressiva. I og med at det virker apetittedempende, kan det være til nytte for sterkt overvektige personer som har problemer med for stor appetitt. Det fører til at du fortere føler deg mett, og ikke blir så snart sulten. Spiseatferden endres, og man spiser mindre og  sjeldnere, samtidig som forbrenningen under vekktapet opprettholdes på et høyere nivå.

Som for alle medisiner kan man ikke garantere at Reductil virker på alle pasienter. I studier der en gruppe pasienter har fått Reductil, og en gruppe har fått placebo (ikke virksom medisin), var vekttapet ca 4,5 kg større i gruppen som fikk Reductil, enn hos dem som fikk placebo. Ca 60% av de pasientene som får Reductil vil gå ned i vekt.

De fleste går ned minst 2 kilo første måned. Dersom du går ned mindre enn dette, bør du ta det opp med legen som har foreskrevet medisinen for å vurdere om du bør øke dosen. Vekttap i forbindelse med Reductil skjer nesten alltid i løpet av de første 6 månedene.

Der er enighet blant eksperter i Norge og internasjonalt at medisiner for behandling av fedme kun bør forskrives til pasienter som oppfyller visse kriterier. For at legen skal skrive ut medikamentet må personen ha:

1) BMI (Body Mass Index) på over 30. Dette regnes som fedme, og innebærer betydelig økt risiko for mange sykdommer.

2) BMI over 27, men som i tillegg har minst en risikofaktor for sykdom. Dette kan være diabetes, høyt blodtrykk, eller høyt kolesterol..

Før man kan starte med å bruke Reductil er det viktig at legen sjekker følgende:

Det er viktig at et eventuelt forhøyet blodtrykk er godt kontrollert med medisiner, og at du går til regelmessige kontroller så lenge du bruker Reductil. Reductil kan føre til blodtrykksøkning hos enkelte pasienter. Derfor skal blodtrykk og puls alltid kontrolleres før du starter med Reductil, og senere kontrolleres jevnlig så lenge du står på medisinen.

Dersom du har angina pectoris (hjertekrampe) skal du ikke bruke Reductil. Likeledes hvis du har uregelmessig hjerterytme (for eksempel hjerteflimmer), hvis du tidligere har hatt hjerteinfarkt, hjerneslag eller har fått diagnosen hjertesvikt.

Reductil kan påvirke effekten av visse andre medisiner. Du skal ikke bruke Reduktil dersom du bruker medisiner som inneholder et stoff som kalles monoaminoksydase (MAO-hemmer). Dette stoffet finnes blant annet i visse medisiner mot depresjon, midler mot Parkinsoss sykdom, og en del andre medikamenter.

Mange av de mest brukte antidepressiva regulerer nevrotransmitteren serotonin i hjernen. Det samme gjelder enkelte migrenemedisiner, og noen midler mot psykose. Hvis disse legemidler brukes samtidig som Reductil, kan dette føre til for høye nivåer av serotonin, såkalt serotonergt syndrom. Reductil bør derfor ikke tas samtidig som denne type medisiner.

Unngå Reduktil hvis du tidligere har reagert med allergi mot Reductil eller virkestoffet sibutramin. Dersom du får utslett eller andre allergiske reaksjoner, bør du slutte å bruke Reductil umiddelbart inntil du har diskutert det med legen din.

Personer med alvorlig lever- eller nyresykdom skal ikke bruek Reductil.

Reductil skal ikke brukes av kvinner som er gravide eller som ammer. Kvinner i fruktbar alder bør bruke sikker prevensjon så lenge de bruker Reductil. Reductil påvirker ikke sikkerheten av p-piller.

Reductil skal ikke brukes hos pasienter som har spiseforstyrrelser (anoreksi, bulumi).

Reductil skal ikke brukes av pasienter med grønn stær. De vanligst rapportere bivirkningene av Reductil er: munntørrhet, forstoppelse og søvnproblemer.

Andre bivirkninger som kan oppstå er: hodepine, økt svettetendens, høyere blodtrykk, raskere puls. Disse bivirkningene er vanligvis såpass milde at de ikke fører til at personen trenger å slutte med medisinen. Det er allikevel viktig at du forteller legen din om det dersom du får symptomer som du tror kan være bivirkning av medisinen, slik at dere sammen kan ta stilling til om du skal fortsette med medisinen eller endre dosen.

Det er viktig at du kontakter legen dersom du opplever noe som du tror kan være en bivirkning av medisinen du tar. Dette gjelder generelt for alle medisiner. Du bør slutte å ta Reductil straks dersom du opplever en eller flere av disse symptomene: Pusteproblemer eller kortpustethet, brystsmerter eller hjertekrampe, rask puls over 100 slag i minuttet, uregelmessige hjerteslag/hjertebank, svimmelhet, forvirring, depresjon, angst, skjelving, muskelstivhet eller høy feber.

Reductil kan føre til at du blir mer trøtt av alkohol enn du pleier. Derfor er det viktig at du diskuterer forbruk og type alkoholholdige drikker med legen din før du starter.

Ulemper: Puls og blodtrykksstigning kan hos enkelte pasienter medføre at man må slutte med medisinen. Reductil kan også påvirke effekten av andre medisiner, og det kan derfor være nødvendig med dosejusteringer. Det er ikke meningen at man skal gå på medisinen resten av livet, behandlingen er anbefalt i opp til ett år. Derfor er det svært viktig at du lærer deg gode vaner for kosthold og aktivitet mens du står på medisinen; vaner du kan leve med også etter at behandlingen er avsluttet

Pris pr. 2003: Ett års behandling koster 6815 kr (10 mg) eller 7676 kr (15 mg). Det gis ikke refusjon for medikamentell behandling av overvekt, og pasienten må betale utgiftene selv. Utgifter til medikamentell behandling kan imidlertid gi rett til skattefradrag, og legen kan også søke om individuell refusjon hvis pasientens tilstand kan defineres som sjelden.

Xenical (reseptbelagt) er kun ment som en starthjelp for overvektige og skal brukes samtidig med kostveiledning og mosjonsplanlegging. Behandlingen er relativt kostbar, men slike utgifter til medisinsk behandling kan imidlertid gi rett til skattefradrag. Xenical virker på tarmen ved at fettopptaket reduseres.

Xenical hemmer de enzymene som bryter ned fett i tynntarmen, slik at ca. 30 % av fettet hindres i å bli tatt opp. Når fettet ikke spaltes til fettsyrer, vil det heller ikke absorberes, men føres videre til tykktarmen og ut av kroppen. Problemet er at Xenical ikke kan skille mellom de forskjellige fettstoffene, og dermed vil også viktig strukturfett gå tapt. Man vil også miste opptaket av de livsviktige essensielle fettsyrene, antioksidanter og fettløselige vitaminene.

Virkestoffet i Xenical heter Orlistat, og hver kapsel inneholder 120 mg av virkestoffet. Xenical virker bare lokalt i tarmen der den påvirker oppsuging av matfett fra tarmen uten å sette ned matlysten. Når du har spist mat som inneholder fett, vil matfettet bestå av store molekyler i tarmen. For at disse skal kunne bli sugd opp fra tarmen og komme kroppen til nytte, må det først brytes ned til bittesmå fettpartikler ved hjelp av såkalte lipaser. Lipaser er enzymer som kroppen produserer og som sprøytes inn i tarmen når du har spist.

Xenical påvirker hvor godt disse enzymene greier å dele opp fettet, ved at virkestoffet ”klistrer” seg på enzymene og hindrer dem fra å bryte ned en del av fettet i måltidet. Når du bruker Xenical vil ca. 30% av matfettet du har spist gå rett gjennom tarmen i steden for å bli suget opp. Xenical tas ikke opp fra tarmen selv, og har derfor bare virkning lokalt.

Altså fører det til at kroppen tar opp mindre av de fettløselige vitaminene: A, D og E, så du bør ta tilskudd av disse vitaminene (helst på kveldstid) så lenge du bruker Xenical. Hvis det du spiser ikke inneholder noe fett, eller hvis du du vil hoppe over et måltid, kan du la være å ta Xenical.

Bruker du Xenical, er det anbefalt at kostholdet er variert og sunt, der andelen fett i måltidet ikke skal være mer enn 30%, helst mindre. Sammenslåtte data på effekt fra fem 2-års studier viser at 1 års behandling kombinert med kalorifattig diettførte til at 20% av pasientene reduserte sin vekt med 10% eller mer, i forhold til 8% i placebogruppen. Gjennomsnittlig forskjell i vekttap var 3,2 kg i forhold til placebo. Hos pasienter med diabetes type II ble det vist at 9% av pasientene responderte på Xenical (>10% av kroppsvekt), mens placebogruppen viste 4% respons. Gjennomsnittlig forskjell i vekttap hos aktiv behandlet gruppe i forhold til placebo er 2,1 kg hos diabetes II-pasienter. Vektnedgangen skjer gradvis.

Det er strenge kriterier for hvem som kan få Xenical. For at legen skal skrive ut medikamentet må personen ha:

1)BMI (Body Mass Index) på over 30. Dette regnes som fedme, og innebærer betydelig økt risiko for mange sykdommer.

2) BMI over 28, men som i tillegg har minst en risikofaktor for sykdom. Dette kan være sukkersyke, høyt blodtrykk, høyt kolesterol. Det er legen som bestemmer om en person fyller kriteriene.

Regnestykket for å finne ut din BMI er slik: BMI = kg / m 2
Du deler altså vekten med kvadratet av lengden din.

Xenical skal ikke brukes av personer som:

– Har kronisk malabsorbsjons-syndrom
Kronisk malabsorbsjonssyndrom vil si at man har nedsatt evne til til å suge opp næringsstoffer fra tarmen. Dette kan for eksempel være sykdommen cøliaki.

– Ammer, er gravide eller planlegger å bli det:
Xenical er foreløpig såpass nytt at man ikke har noen erfaring med medikamentet under graviditet, og det er ukjent om stoffet går over i morsmelk. Derfor anbefales det at kvinner i fruktbar alder bør bruke sikker prevensjon så lenge de bruker Xenical. Xenical påvirker ikke sikkerheten av p-piller.

– Unngå Xenical hvis du tidligere har reagert med allergi mot Xenical eller virkestoffet orlistat.

– Dersom du får utslett eller andre allergiske reaksjoner, bør du slutte å bruke Xenical umiddelbart inntil du har diskutert det med legen din.

De fleste bivirkningene som er rapportert kommer fra mage og tarmsystemet.

Dersom maten du spiser inneholder mye fett, vil du få hyppig avføring som er løs og oljeaktig fettet, samt luftplager. Noen opplever også at de de ikke har helt kontroll over avføringen når de har spist for mye fett, og kan oppleve at avføring av og til kommer ut samtidig med tarmluft. Dersom du spiser sunn mat, og hvor energien i måltidene i maksimalt 30% kommer fra fett, blir fordøyelsesplagene små.

En sjelden gang har man sett allergiske reaksjoner med Xenical. Du bør slutte med Xenical umiddelbart og oppsøke lege dersom du opplever kløende utslett, blemmer, pusteproblemer, oppkast eller uvelhet. Dersom du opplever noe som du tror kan være bivirkninger, bør du også kontakte lege, selv om det er bivirkninger som ikke er beskrevet i pakningsvedlegget.Pris pr. 2004: 84 kapsler koster kr 641,60.

Det er viktig å merke seg at når man slutter med Reductil eller liknende preparater, vil den medisinske effekten opphøre, og spiser man da like mye som tidligere, øker vekten igjen!

Kilde: Felleskatalogen/produktbeskrivelser. Statens legemiddelverk

Alli (ikke reseptbelagt)
Virkestoffet i alli heter Orlistat, som i Xenical, men i halve dosen, alli inneholder kun 60 mg av virkestoffet.

alli anbefales til voksne med en kroppsmasseindeks lik eller høyere enn 28, f.eks en person som er 170 høy og veier 81 kg eller mer. For å oppnå vektreduksjon må alli kombineres med et kalorifattig og fettredusert kosthold.Tips til måltider følger med slankemiddelet eller du kan få det på alliplan.no. En pakke på 84 kapsler koster 499 kr (pr.1.mai 2009)Vanlig dosering er 3 kasler daglig. Kapselen bør tas sammen med vann umiddelbart før, under eller innen en time etter hvert hovedmåltid (frokost, lunsj og middag).Legemiddelet alli hindrer at deler av fettet i kosten tas opp fra tarmen. Når kroppen tar opp mindre fett så vil den etterhvert begynne å bruke av fettreservene i kroppen. Studier har vist at Alli kan hjelpe til med å øke vektreduksjonen med 50 % sammenlignet med sunt kosthold alene. Dvs. at for hver 2 kg du går ned med diett alene, kan alli hjelpe deg å gå ned ytterligere 1 kg.

alli er et registrert legemiddel. Dette betyr at Legemiddelmyndighetene har vurdert at produktets dokumentasjon for effekt og sikkerhet tilfredstiller de strenge krav som stilles for legemidler.

Hvem skal ikke bruke alli?
alli skal ikke brukes av barn og ungdom under 18 år, gravide eller ammende. Personer som bruker legemidler mot diabetes, høyt blodtrykk, warfarin, ciklosporin og høyt kolesterol skal kontakte legen sin før bruk siden behandlingen kan gjøre det nødvendig med en dosejustering. Les forøvring om bivirkninger og forsiktighetsregler i pakningsvedlegget til legemiddelet.

Hvilke bivirkninger er vanlige?
Hvis man ikke legger om kostholdet og reduserer inntaket av fett er det vanlig å få diaré som bivirkning. Fettfattige måltider vil minimere risikoen for dette, men det er individuelle forskjeller. alli kan muligens nedsette absorpsjonen av fettløselige vitaminer (A, D, E og K). Apotek 1 anbefaler derfor å ta et multivitaminpreparatet ved sengetid, men ikke samtidig med siste dosen med alli.

Påvirker alli effekten av p-piller?

Ved kraftig diaré kan effekten av alle typer p-piller reduseres. Bruk isåfall kondom i tillegg for å være på den sikre siden. Skyldes diaréen et høyt inntak av fettrike varer må kostholdet legges om.

Kan alli brukes sammen med slankepulver?
Kombinerer du en lavkaloridiett (VLCD) med vanlig mat kan du ta alli til de måltidene som du selv tilbereder. Hvis du spiser lavkaloridiettprodukter som eneste matkilde skal du ikke bruke alli samtidig.  Dette kan føre til feilernæring fordi alli påvirker opptaket av de nøye sammensatte næringstoffene som er i produktene.

Kilde: Apotek 1

Les mer om alli her >>

Faste
Enkelte mennesker faster jevnlig fordi de er av den oppfatningen at det renser kroppen for avfallstoffer, noe som ikke medfører riktighet. Andre faster fordi de ønsker en rask vektnedgang rett før en begivenhet, bryllup, feriereise etc. I medisinen brukte man tidligere faste med inntak av frukt – og grønnsaksafter dersom en pasient skulle raskt ned i vekt før en operasjon.

Fasten hadde sin hensikt der og da, uten tanke på tiden framover, men hva skjer egentlig når vi faster?I begynnelsen av en fastekur vil man uten tvil gå ned i vekt fordi man mister store mengder vann og proteiner. Men etter hvert vil vekttapet gå langsommere, og vi får en opphopning av forbrenningsprodukter, såkalte ketosyrer, i urin og blod. Vanntapet vil de første dagene av fasten ligge på rundt 1/2 liter pr. dag, og er altså årsaken til vekttapet. Men i løpet av de neste 2 – 3 ukene vil vektapet synke til 300 gram pr. døgn, for gradvis å synke ytterligere. Man regner med at halvparten av dette vekttapet er i form av tapt muskelmasse, noe som er svært ugunstig. En rekke komplikasjoner kan inntre om man faster over lengre tid, det kommer til en ubalanse i vann – saltbalansen, noe som er svært skadelig for kroppen. Det kan føre til bl.a. rytmeforstyrrelser i hjertet, mangeltilstander som anemi, menstruasjonsforstyrrelser og andre hormonelle forstyrrelser.

Faste fører altså til nedbrytning av muskulatur, noe som igjen fører til nedsatt forbrenning (redusert stoffskifte). Når man så begynner å spise normalt igjen etter en fastekur, vil det lett komme til en situasjon hvor kroppen får for mye energi, noe som er nesten uunngåelig, fordi kroppen har gått på underskudd i lengre tid. Følgene blir at fettlagrene bygges opp igjen.

Selv om kroppen kommer tilbake til sin opprinnelige vekt, har kroppssammensetningen endret seg, kroppen har fått høyere sammensetning av fett, og mindre muskelmasse, dette fordi fasten har medført et tap av muskelproteinene. Siden de er musklene som forbrenner fettet, og man nå har fått mindre muskelmasse, blir altså forbrenningen lavere og kroppen lagrer mer fett. Resultatet av en fastekur kan derfor på sikt bli en høyere fettvekt.

Unngå faste, det er ikke bare bortkastet som et slankemiddel, men kan også skade helsen! Derfor er en riktig sammensatt diett den eneste veien å gå, man skal ha kontroll med kaloriene, men ikke unngå dem, det eneste man da oppnår er å tape muskler!

Når vi faster eller spiser for lite (som f.eks. ved bruk av VLCD), går kroppen på sparebluss, når den ikke får mat, vil den heller ikke forbrenne. Den vil sette forbrenningen så lavt som mulig for å overleve lengst mulig. For å forsikre seg bør inntaket ligge på 900-1000 kcal per døgn, som NOKA-dietten.

Ketogen diett
En ketogen diett tillater så og si ikke karbohydrater. Karbohydratene er normalt kroppens største energikilde, og når disse uteblir, må den benytte det den får, nemlig proteiner og fett for å produsere energi til kroppens celler, funksjoner, bevegelse, varme etc. Når man inntar store mengder fett, endres miljøet i hjernene, noe som i en del tilfeller har god effekt på flere typer epilepsi. Det var da også med tanke på epileptiker at den såkalte ketogene dietten (fettdiett) ble tatt i bruk. Selv om det er både tungvint og krevende å holde en ketogen diett, finner en del epileptikere at det er verd jobben, da anfallene ofte halveres.

Brukt som vektreduksjonsdiett er ketogen diett kontroversiell. Den er ekstrem med hensyn til karbohydrater, og tillater så og si ikke dette næringsstoffet, men bygger altså på at energiinnholdet skal komme fra proteiner og fett. Det normale for kroppen er å bruke karbohydrater til produksjon av glukose, som er energi til kroppens celler. Det er matens innhold av karbohydrater som er kilde for blodglukose hos personer som inntar en balansert kost. Denne glukosen som kommer direkte fra maten blir meget rask oksydert eller lagret som glykogen. Etter et måltid øker konsentrasjonen av glukose i blodet, men etter ca. 90 minutter er blodglukosekonsentrasjonen normalisert, deretter er det leverens produksjon av glukose som støtter blodglukosenivået mellom måltidene. To prosesser er direkte involvert i dette: glykogenolyse og glukoneogenese. Glykogenolyse bruker glykogen som substrat; glykogenet blir spaltet og senere defosforylert og fraktet ut av leveren som glukose. Glukoneogenese er den metabolske prosess som bygger opp glukose fra mindre/enklere stoffer. Pyruvat, laktat, glyserol og aminosyrer er substrater for glukoneogenese.

Hjernecellene og blodcellene kan kun bruke glukose som brennstoff, og dette er så viktig drivstoff at det kan gå direkte til hjernen, uten å gå via den såkalte blod-/hjernebarrieren, som alle andre stoffer må (unntatt vann) for å skaffe raskt og tiltrengt energi. Imidlertid er det en type brennstoff som i nødsfall kan aksepteres av hjernen, og det er ketoner, men det er langt fra like godt brennstoff som glukose, og det tar dessuten atskillig lengre tid før det er ferdig mat for hjernecellene.

Når kroppen ikke får tilførsel av karbohydrater, skjer en prosess som heter glukoneogenese, kroppsfettet som består av lagrede triglyserider, brytes ned til glyserol og fettsyrer, og glyserolet omdannes videre til glukose (druesukker).I tillegg til hjernecellene er også de røde blodcellene helt avhengige av glukose. Mangel på glukose vil også gå ut over immunforsvaret, føre til redusert inntak av enkelte næringsstoffer, spesielt antioksidanter og til økte kolesterolnivåer. Man blir slapp, trett og kan faktisk besvime. Mangelen på karbohydrater vil også påvirke utholdenheten i negativ retning, om en idrettsutøver skulle gjøre seg nytte av en diett, ville han aldri velge en ketogen diettype, men sørge for å innta karbohydrater.

Ketose (ketonemi)
Om man inntar mindre enn 20-30 gram karbohydrater pr. dag, vil man komme i det som kalles ketose, en tilstand som setter kroppen i en fettforbrenningsmodus som følge av for lav karbohydrattilførsel. Ketonlegemene som dannes ved fettforbrenning virker på appetittsenteret i hjernen, og virker sterkt appetittdempende.

Når det sies at man er i ketose, betyr det at det er en opphopning av ketonstoffer i blodet på grunn av at fettsyrene ikke er fullstendig brutt ned. Avfallsproduktet av denne prosessen heter ketonlegemer, de gjør blodet surt, og får det til å lukte aceton av pusten. Ketose forekommer ved sult, men også ved utilstrekkelig insulinbehandling av diabetes (sukkersyke)

Atkins begynner alltid med sin startfase med meget lavt karbohydratinntak, under 20 g pr. døgn, for at man skal gå i ketose. Ketosen kommer noen dager etter at man har stått på tilnærmet karbohydratfri kost, og forsvinner straks kroppen får karbohydrater. Ketogen diett krever ofte tilskudd av enkelte mineraler (kalium og magnesium).

Det vil forøvrig alltid være spor av ketonlegemer blant avfallsproduktene etter kroppens forbrenningsprosess, selv om karbohydratinntaket er rikelig(*), men innholdet stiger i takt med lavere karbohydratinntak. Om karbohydratinntak er lavt vil produksjonen av ketonlegemer begynne å registreres i urinen, hvor stor denne utskillelsen er, kan måles ved hjelp av med spesielle stix.

Ketonlegemer er samlebetegnelse for aceteddiksyre, 3-hydroksysmørsyre og aceton, som dannes i kroppen som nedbrytningsprodukter av fettsyrer. Ketonlegemer hemmer appetitten, og man føler seg ikke så sulten.

Ketoacidose er en alvorlig tilstand som kan oppstå om kroppens surhetsgrad økes for mye.

Ketonuri betyr at det er ketonlegemer i urinen. vil si at det finnes mer enn normalt med ketonlegemer (nedbrytningsprodukter av fettsyrer) i kroppen fra nedbrytningen av fett til energi, altså økt konsentrasjon av ketonlegemer i blodet.

Helsen vs ketogen diett
En ketogen diett bør alltid brukes under legekontroll da det er et omdiskutert tema hvordan helsen vår blir påvirket av denne typen diett, blant annet hvordan det høye protein- og fettinntaket virker på nyrer, hjerte- og karsystem. Vi vet at et økt inntak av mettet fett kan øke risiko for hjertesykdom, og at et høyt proteininntak over tid vil slite på nyrene. Har man lidelser som Urinsyregikt, nyrestein eller gallesten, skal man ikke bruke ketogent kosthold.

Innvendinger mot ketogene dietter:
– Ketonene er ikke like bra brennstoff for hjernecellene som glukose, man blir slapp og trett, og evnen til problemløsning påvirkes negativt.

– Man vil sannsynligvis bli ganske uvel den første tiden uten karbohydrater

– Immunsystemet påvirkes negativt, da det er glukose som er hovedenergikilden for systemet. Samtidig med at det lave karbohydratinntaket vil føre til et dårligere immunsystem, vil det høye fettinntaket forverre situasjonen ytterligere siden umettede fettsyrer påvirker immunsystemet negativt. Grunnen er at de forbruker kroppens antioksidanter.

– Det vil foregå en nedbrytning av kroppens muskelmasse fordi det anabole hormonet insulin er så lavt. Det kan motvirkes ved å ta ekstra mye protein, men det kan igjen være en fare for bl.a. nyrene.

– Dårligere treningsform. Det er ikke mulig å trene effektivt om ikke glykogendepotene er fulle, og en ketogen diett vil raskt sørge for å tømme dem.

– En ketogen diett øker kolesterolet og kan øke faren for hjerte-/karsykdommer.

– En ketogen diett øker dannelsen av urinsyre, og dermed faren for gikt.

– En langvarig ketogen diett vil øke faren for kreft, siden dietten inneholder flere kreftfremkallende næringsmidler, som kjøttprodukter, mens den er fattig på næringsmidler som motvirker kreft, som melk, korn, belgvekster, frukt og grønnsaker.

– Mange som lever på en ketogen diett vil komme til å få bieffekter som dårlig humør, diare, kvalme, dårlig kroppslukt og nyrestein.

– Inntak av protein og fett kan aldri bli høyt når det snakkes om en ferdig sammensatt ketogen diett. Når så karbohydratinnholdet er marginalt lavt, må store mengder av det fra før sparsomme innholdet av proteinet og fettet omdannes til brennstoff for hjerne, blodceller etc., og det er da fare for proteinmangel, hemolytisk anemi (mangel på røde blodlegemer), nyre – og leverproblemer. Musklene må ha proteiner som drivstoff, og husk – hjertet er en muskel!

Det er verdt å merke seg at en ketogen diett i sin opprinnelige form ikke er tillatt å selge over disk som et ferdig sammensatt produkt, en slik diett må man i såfall sette sammen selv etter slike oppskrifter. Innhold og sammensetning av de energigivende næringsstoffene (protein, karbohydrater og fett) er så skjevt, at det ikke vil bli gitt tillatelse til beriking (tilsetting av vitaminer og mineraler) i noe EU/EØS-land.

De ferdig sammensatte diettene som er på markedet under benevnelsen ketogene, er ikke av den opprinnelige ketogene typen, til det er innholdet av fett og proteiner for lavt og karbohydratinnholdet for høyt. Man kommer ikke i dyp ketose ved å benytte disse, slik man gjør ved for eksempel å benytte Atkins oppskrifter. Garantien for at en original ketogen diett ikke blir solgt over disk ligger i det faktum at det må søkes om salgstillatelse for alle dietter som ikke følger kriteriene i lovverket, og dietter som får denne tillatelsen, vil være mer balansert enn en ketogen diett er.

Konklusjon:
Det vil alltid være delte meninger om temaet slanking, meningene er mange, ikke desto mindre er det kun to ferdig sammensatte diettyper som er tillatt solgt over disk; LCD (som følger et juridisk forpliktende regelverk) og VLCD (som det må søkes om tillatelse til frambud for). Mattilsynet forholder seg kun til disse to benevnelser når det gjelder vektreduksjonsdietter, uansett hvilke benevnelser de måtte ha «på folkemunne»; ketogen diett, fettdiett, lavkarbodiett etc. Når det gis salgstillatelse for en VLCD, settes kravene til merking, markedsføring og bruk ut i fra næringsstoffenes sammensetning og energinnholdet, ikke en eventuell ketosetilstand.

(*) Når karbohydratene (glukose) blir gjort om til energi går molekylene først gjennom glykolysen, der enderesultatet er puryvate, som enten blir til laktat (ved anaerob forbrenning (forbrenning uten oksygen)) eller acetyl coenzym A (acetyl CoA) (2). Acetyl CoA kan så gå videre til noe som kalles Krebs syklusen. Fett blir først brutt ned til frie fettsyrer og glyserol, før fettsyrene også blir gjort om til acetyl CoA ved hjelp av noe vi kaller betaoksidasjon.

Når kostholdet inneholder mye karbohydrater vil mesteparten av acetyl CoA bli forbrent direkte i Krebs syklusen, men noe vil også gå til leveren å bli gjort om til ketonlegemer, altså vil det uansett bli produsert noe ketonlegemer. Men for at acetyl CoA i det hele tatt skal kunne komme inn i Krebs syklusen, må det finnes nok oksalacetat, som er et produkt fra nedbrytingen av karbohydrater. Med lite karbohydrater i kostholdet vil det bli produsert mye acetyl CoA, men forholdsvis lite vil komme inn i Krebs syklusen mens mer vil gå til leveren å bli gjort om til ketonlegemer. Disse prinsippene er også grunnen til at vi av og til kan høre at ”fett brenner i en flamme av karbohydrater”.

Olympiatoppens vurdering av Atkinsdietten:
Sakset fra I Form >>

Atkinsdietten av Dr. Robert Atkins er basert på teorien om at inntak av karbohydrat fører til fettlagring. Målet er å spise svært lite karbohydrater, for å komme i ketose. Dette er kroppens måte å sørge for nok karbohydrat til hjernen. Når kroppen må forbrenne fett og proteiner i stedet for karbohydrat dannes ketonlegemer i leveren som kan brukes som energi. Ketonene hoper seg først og fremst opp i blodet og fører til et surere miljø i kroppen, som medfører flere bivirkninger som hodepine, svimmelhet, dårlig ånde, dehydrering, forstyrret hjerterytme og nyreproblemer.

På dietten kan det spises fritt av protein og fett så lenge det ikke inntas karbohydrat. Spis så mye du vil, jo fetere jo bedre! Dietten består derfor av pølser, egg, bacon, majones, krem og lignende matvarer. Ketosen blokkerer for sultsignalene i hjernen. Derfor reduseres matlysten og du blir raskere mett.

Olympiatoppens vurdering av dietten er følgende:
Problemet med denne dietten er at det nærmest vil være umulig å gjennomføre treningsøkter med så lite karbohydrat tilgjengelig. Dietten egner seg derfor meget dårlig for idrettsutøvere. I tillegg blir det lavt inntak av korn, frukt og grønnsaker på denne dietten. Dette kan føre til for lavt inntak av flere viktige næringsstoffer, spesielt antioksidanter. Et annet problem er at de fleste vil få økt kolesterol pga mye mettet fett i dietten. Forskere fraråder barn, unge, personer med nyreproblemer, gravide og ammende å følge Atkinsdietten.

VLCD (Very low calorie diet) er, som navnet tilsier, en diett med svært lavt energiinnhold. Opprinnelig hadde disse diettene et enda lavere energiinnhold enn de har i dag, på sitt mest ekstreme ga de kun 200 kcal per døgn. For i det hele tatt å få salgstillatelse innen EU/EØS, måtte energiinnholdet økes og sammensetningen endres, men det er likevel ingen selvfølge at en slik diett får tillatelse. Det må sendes inn søknad om tillatelse til beriking (tilsetting av vitaminer og mineraler) i hvert enkelt tilfelle. Om det gis tillatelse, settes det blant annet strenge krav til produktmerking, produktet skal merkes med at dietten kun skal brukes av fedmende personer (BMI på mer enn 30), og at man skal stå under medisinsk kontroll.

Det siste er svært viktig, om man går for lenge på en VLCD, risikerer man proteinmangel, og det finnes faktisk flere innrapporterte dødsfall på grunn av dette. Proteinmangel går sterkt utover musklene, noe som er kritisk for hjertet. Det er verdt å merke seg at hjertet er en muskel, og alle musklene er avhengig av en stabil tilførsel av protein for å beholde styrken og funksjonen. Det er stort sett umulig å beholde muskelmassen med en VLCD, og det foreligger rapporter på at så mye som 25% av vekten man taper er i form av muskelmasse.

Vi har mange organer som må ha regelmessig tilgang på riktig drivstoff for å fungere, men ingen er så avhengig av nok og riktig drivstoff som hjernen. Den eneste formen for energi som blir akseptert av hjernecellene våre er glukose, og den beste og enkleste måten å få dette på, er via karbohydrater. Ketogene dietter, VLCD og et kosthold som gir for lav tilførsel av karbohydrater vil gi en begrenset tilførsel av hjernens viktigste drivstoff, og man vil ganske raskt føle seg slapp, trett og uopplagt.

En annen sak er at når kroppen får en så til de grader redusert energitilførsel som den får gjennom en VLCD, koples vårt sikkerhetssystemet inn. Det er det samme sikkerhetssystemet som trer i kraft ved hungersnød, og det regulerer hormonbalansen slik at termogenesen blir så lav som mulig. Stoffskiftet (forbrenningen) kan faktisk reduseres med minst 10 – 15 % når man lever på så energifattig diett som en VLCD.

Markedsføring:
Det er ikke tillatt å markedsføre en VLCD som måltidserstatter, det blir kun gitt tillatelse til frambud som hel diett. På grunn av det marginale næringsinnholdet i slike dietter sier Mattilsynet at samtlige måltider/hele dagsrasjonen skal inntas for å trygge et minimumsinntak av næringsstoff. Man kan altså ikke markedsføre et VLCD-produkt slik: «Ta 1-3 diettmåltider og spis vanlig mat til de øvrige hovedmåltiden», hele dagens diettmengde skal inntas! Om dette blir for lite næring, og man må ha mat i tillegg, kan man jo det, men det vil jo gi tilleggskalorier og dermed virke negativt inn på effekten. Hovedhensikten med en VLCD er nettopp at det skal være eneste matkilden for svært rask vektnedgang, derfor er det en slitsom form for diett som gir en stadig kamp mot sulten, så det er nok mange som må spise noe i tillegg.

Det er dermed begrensninger når det gjelder bruk av VLCD. Man kan ikke bytte ut måltid for måltid med vanlig mat, slik at stabiliseringsfasen går over tid, men må gå rett fra ren kur til ordinær mat. Dette er en stor ulempe, for i denne perioden er det svært lett å legge på seg igjen, så verdien av å bruke en diett som gir muligheter for en langsom nedtrapping, slik som LCD gjør, er betydelig.

CLA
Påstander om at CLA skal virke inn på vekten er mildt sagt omstridt! Enkelte leverandører viser til studier som skal være foretatt med godt resultat, men nøytrale kilder avviser disse påstandene.

CLA er en såkalt Omega 6-fettsyre, så egentlig er det det bare fett i tablettform. CLA sies å kunne redusere mengden fettvev uten å ta av muskelmassen, men forskning har vist at det er usikkert hvor stor denne effekten er på mennesker. Den kan dessuten gi enkelte bivirkninger: Forstørret lever, problemer med å regulere blodsukkeret, reduksjon av fettet i morsmelken hos ammende, samt økt risiko for betennelse.

Lege og treningsfysiolog Bjørn Alber i Sverige hadde i mars 2005 en forelesning hvor han framholdt at det ikke var noen dokumentert vektreduserende effekt ved bruk av CLA. Der i mot kan placeboeffekten være stor, tror man sterkt nok at det hjelper, så kan det være godt nok til at man er fornøyd med produktet! Men – om troen er verd pengene, når det reelle resultatet uteblir, det får jo hver enkelt bedømme og avgjøre!

En undersøkelse fra Uppsala Universitet viser at risikoen for problemer som hjertesykdommer og diabetes øker med bruk av CLA. Forskningsleder Ulf Risérus tror helserisikoen er størst om man tar CLA over lengre tid. Det er ingen grunn til å kjøpe disse pillene i det hele tatt – de har ingen effekt på kroppsvekten. Jeg synes ikke man skal utsette seg for de potensielle risikoene, sier han til den svenske avisen Expressen.

Husk at midler som kan påvirker fettopptaket, også vil medføre at man ikke får ønsket effekt av de fettløselige vitaminene! Om det skulle være noe i påstandene om at CLA virker på denne måten, så vil også de fettløselige vitaminene gå tapt!

Mattilsynet advarer gravide og overvektige mot bruk av CLA

Slankekaffe inneholder blant annet stoffet klorogensyre (svetol), noe forøvrig alle kaffebønner gjør. Rent kjemisk er svetol en såkalt ester mellom kaffeinsyre og quininsyre og den fungerer som en antioksidant i kroppen. Det er mest svetol i de grønne, rå kaffebønnene, når kaffen brennes, reduseres nivået av klorogensyre, men analyser har vist at mengden av andre antioksidanter øker.

Forskning viser at all kaffe øker hvilestoffskiftet (forbrenningen), 150 ml sterk kaffe inneholder 200 mg koffein og øker hvilestoffskiftet med syv prosent i tre timer. I reklame for slankekaffe heter det ofte at klorogensyre hindrer at karbohydrat omdannes til fett og at enzymet lipase som fordøyer fett aktiveres, men mekanismen er fremdeles ukjent. Det er mest sannsynlig at slankeeffekten totalt sett er liten, og at energien du forbrenner under aktivitet har mer å si. Med en så eventuell marginal effekt på fettforbrenningen, vil vel de fleste si at du like gjerne kan bruke den typen kaffe du liker best. Klorogensyre finnes for øvrig i mange matvarer, for eks tomat, grønn paprika, ananas, jordbær, gulrøtter, artisjokk, poteter og vin.

Man får mye av den samme effekten ved å bruke te, også te inneholder koffein. Grønn te sies å ha en særlig positiv innvirkning på forbrenningen, i tillegg inneholder den flavonoider, en type polyfenoler som sies å ha en positiv effekt på forbrenningen, foruten andre helsebringende effekter som forebygging av kreft og hjerte-/karsykdommer.

Hva med urtetabletter og liknende?
Slike tabletter kan du rett og slett hoppe over! Bruk heller pengene på krydder, når svetten da pipler i pannen er det tegn på at du forbrenner! Men uansett – noen særlig stor virkning i form av tapte kilo skal du nok se langt etter på den måten! Det beste du kan gjøre for å øke forbrenningen er å trene styrke! Ved å øke musklenes størrelse, øker du i neste omgang forbrenningen, da musklene er kroppens store fettforbrenner!

Eplecidereddik
Eddik og andre sure næringsmidler senker måltidets glykemiske index, og dermed kan fettforbrenningen forbedres noe. Noen mener også at eddik øker metthetsfølelsen, ved at magesekken tømmes langsommere. Det er neppe noen stor faktor når det gjelder slanking, men heller ikke farlig å ta, så lenge bruken begrenses til 1 ss i et glass med vann per måltid. Større mengder kan skade slimhinnen i magesekken.

Medikamenter med Efedrin har en stimulerende effekt på sentralnervesystemet, og blir også brukt som behandling mot astma og høysnue. Likevel er nok efedrin mest kjent for å øke forbrenningen, og er ofte en bestanddel i ulike kostilskudd som skal stimulere til vekttap. Ofte er efedrin kombinert med koffein, noe som ser ut til å ytterlig øke kroppens termogens (varmeproduksjon). Efedrin «sparker til hjertet», og øker pulsen og dermed forbrenningen!

Men – som de fleste andre medikament har også Efedrin bivirkninger, så det er ingen god løsning å prøve og høyne forbrenningen ved hjelp av et slikt medikament! Søvnløshet, økt puls, økt blodtrykk, nervøsitet, hodepine og skjelvinger (hovedsaklig hender) er noen av de mest vanlige bivirkningene forbundet med bruk av efedrin. Personer som har hjertesykdommer, høyt blodtrykk, diabetes, forstørret prostata, eller mangelfull thyroid-produksjon (T3) bør IKKE bruke efedrin.

At fedme og stor overvekt kan føre til helseproblemer er det ikke tvil om. Jo mer vekten avviker fra det normale, jo nærmere er man de helsemessige konsekvensene. Man kommer dessuten inn i en ond sirkel, hvor fedmen baner vei for sykdommer, som igjen blir vanskelig å gjøre noe med pga fedmen! Men, det er ingen lettvindt vei til vektnedgang, selv om man så gjerne skulle håpe og tro på mirakelmedikamenter, er det kun en utvei: Det du inntar av energi (antall kcal), må være lavere enn det du forbruker.

Allergisk reaksjon/kryssallergi
Om du er pollenallergiker kan du også reagere på ulike typer matsorter som frukt og grønnsaker. Ca. 70% av alle bjørkepollenallergikere reagerer på f.eks nøtter eller epler i tillegg, dette kalles for kryssallergi. Årsaken er at kroppen ikke klarer å skjelne mellom de allergiframkallende proteinene i pollen og lignende proteiner i maten. Symptomene er kløe og stikking på lepper og tunge, eller en følelse av å hovne opp i munn og svelg. Langt fra alle pollenallergikere får eller har kryssallergi, mens enkelte kun får reaksjon på mat i forbindeles med pollensesongen, kan andre få ubehag ved slik matinntak hele året.

Hvilke matvarer man reagerer på henger gjerne sammen med hvilke type pollenallergi man har. Her er en oversikt over de mest vanlige kryssreaksjoner:

Bjørkepollenallergikere kan reagere på:
– Frukt: Plommer, fersken, nektariner, kirsebær, kiwi, pærer og epler. – – Grønnsaker: Gulerøtter, rå poteter, selleri og tomat
– Nøtter: Cashewnøtter, hasselnøtter, kokosnøtter, mandler, paranøtter og valnøtter.

Gresspollenallergikere kan reagere på:
– Frukt: appelsiner og meloner
– Grønnsaker: Bønner, erter og linser

Burotpollenallergikere kan reagere på:
– Frukt: Bananer og meloner
– Grønnsaker: Pastinakk, purreløk og selleri
– Krydder: Persille

Som regel tåles matvarene bedre når de er kokt, skrelt, hermetisert eller syltet. Røde epler tåles ofte bedre enn grønne.

Slankingens to faser
Det som er veldig viktig for at du ikke skal gå opp i vekt igjen, er å stabilisere vekten når kuren er ferdig, derfor består en slankekur egentlig av 2 faser, vektreduksjonsfasen og stabiliseringsfasen. Du reduserer ikke antall fettceller i kroppen under en slankeperiode, det som skjer er at de skrumper inn, og det kan ta måneder før de har funnet sin nye struktur. Derfor er det svært viktig å være bevisst sitt energiinntak en tid etter at kuren er over.

Forklaring:
Når man går på diett, vil kroppen reagere med å spare litt på den energitilførselen den får, en helt naturlig fysiologisk prosess, og viktig i tider med knapp tilgang på mat. Spiser man da mye igjen like etter at kuren er over, reagerer kroppen med sparetiltak, og lagrer store energimengder, av erfaring i de ”magre tidene” den nettopp hadde. Den rett og slett husholder med energien den får, på samme måte som vi gjør med pengene i banken, blir inntektene redusert, sparer vi på det vi har for at det skal rekke til lengst mulig. Selv om inntektene øker igjen, vil vi være mer forsiktig med forbruket, vi har lært av de dårlige tidene! Ved å øke energiinntaket gradvis, vil kroppen faktisk ikke registrere at det økes, og fortsette å bruke det den får til drivstoff.

Stabiliseringsfasen må gå over en god del uker, og i den tiden bytter du gradvis ut NOKA-måltidene med vanlig mat, bruk to – tre uker på hver utbytting.Gjør da slik:
Har du brukt NOKA til alle dagens fire hovedmåltider, bytter du ut middagen med annen kalorilett mat, og bruker NOKA til de tre andre hovedmåltidene i to – tre uker.Bytt så ut neste NOKA-måltid med annen mat, og slik fortsetter man til man er helt over på vanlig mat.Det samme gjelder om du har spist NOKA til tre av dagens hovedmåltider, bytt ut ett av NOKA-måltidene med annen kalorilett mat, og gjør som nevnt over!Når vekten står stille en stund under slankepeioden, kalles det for platåfaser
Dette er det helt normalt, kroppens behov for å stabilisere vekten skjer også under selve vektnedgangen, noe som hjelper til når du skal stabilisere deg etter at kuren er over. Man kan si det slik at jo fortere du går ned i vekt, jo lengre tid må du bruke på stabiliseringen, jo langsommere vektnedgang, jo kortere tid trenger du på stabiliseringen i etterkant! Det er både fysiologiske mekanismer og hormonpåvirkning som styrer disse fasene, og hvor lenge vekten står stille, avhenger blant annet av kroppens sammensetning av vann, muskler og fett.Vektnedgangen vil også gå noe langsommere etter hvert som du går ned i vekt, grunnen er blant annet den at vi rett og slett bruker mindre energi på å bevege oss rundt etter hvert som man blir lettere i kroppen. Det krever mindre energi (forbruk av kalorier) å forflytte en kropp på 70 kilo enn det gjør å forflytte en kropp på 100 kilo, dermed må man bevege seg mye mer når man er blitt slankere for å ha samme kaloriforbruk.

Om du senere overspiser, inntar mer energi enn det kroppen trenger til sine prosesser, vil overskuddet lagres som fett, og vekten øke igjen. I så fall tar du noen dager/uker med NOKA til et par av dagens måltider igjen, da beholder du kontrollen!

 

For lavt inntak av energi.
Det kan også ha noe å si hvordan man slanker seg. Om det er på VLCD (very low calorie diet), som gir alt for lavt energiinntak, kan man ha satt kroppen på «sparebluss», noe som medfører at man stadig må redusere kaloriinntaket for at vekten fortsatt skal synke. (Obs: VLCD skal kun brukes under medisinsk tilsyn, noe forpakningene skal merkes med)

Det er særlig under platåfasene, hvor vekten står stille, det er lett å gi opp. Et spesielt senter (termostat) i hjernen er innstilt på at vi har en bestemt vekt, dessuten vil fettcellene streve for å komme tilbake til sin opprinnelige tilstand, og denne kampen gjør at det sendes ut stressignaler, som igjen fører til sult og uro. Faller man da for fristelsen til å spise mye mat igjen, øker fettmassen, og kroppens signaler har vunnet over vår vilje. Klarer man der i mot å motarbeide fristelsen, ha sterk nok viljestyrke, vil kroppen etter en tid stabilisere seg på den nye vekten, hormonene kommer igjen i balanse, og vektreduksjonen fortsetter.Leptinnivå.
Når man slanker seg reduseres kroppens leptinnivåer raskt, noe som igjen sender ut signaler som fører til flere tilpasninger i kroppen. Kroppen vet helt enkelt ikke forskjell på om du bare vil se bra ut til badesesongen eller om du sulter i hjel, så de samme sparetiltakene settes i gang; forbrenning reduseres, man vil automatisk bevege seg mindre for å spare energi, sultfølelse og søtsug øker etc. Kvinner ser her ut til å ha en kraftigere negativ respons til fall i leptinnivåer enn menn. Energisensorene i fettcellen reagerer med høyere leptinutskillelse av karbohydrater enn av protein og fett, og derfor har et av triksene for å øke leptinnivåene vært en såkalt «oppkarbing». Dette innebærer en kortere eller lengre periode med høyt inntak av karbohydrater, noe som både vil fylle opp musklenes drivstofflagre etter flere dagers trening og diett, og i tillegg sender et signal via leptin om at alt er ”normalt” igjen.Om du hører at slankekuren fungerer bedre om du spiser mer av og til, så kan det være her det ligger, forsøk en «oppkarbing»! Men, om du har mye fett på kroppen vil det være overflod av leptin, og man kan kjøre lengre perioder med diett uten noen spesielle problemer, det er altså primært kvinner som allerede er i god form, som til tross for lengre perioder med strikt diett og mye trening kontinuerlig møter veggen og stagnerer. Fruktose vil opprettholde glykogennivåene i leveren bedre, og dette vil igjen kompensere for de lave nivåene av tyroidhormoner, karbohydratene skal derfor i hovedsak utgjøres av bær og søt frukt som eple, banan, pære, appelsin, ananas, mango etc.Fettceller
En kvinne har ca. 35 milliarder fettceller, og kroppen består av ca 27 % fett, mens mannen «kun» har ca. 26 milliarder, og ca. 15 % av kroppen består av fett.Når vi slanker oss er det størrelsen på fettcellene som reduseres, ikke antallet, det er stort sett stabilt gjennom livet. Men selv om de er fleksible og kan øke enormt mye i størrelse, vil de stå i fare for å sprekke om de vokser for mye, og kan da unntaksvis velge å dele seg. Under deler av graviditeten har de denne delingsevnen, legger man på seg svært mye i denne perioden, kan det derfor bli vanskelig å gå ned i vekt igjen etterpå. En annen periode som fettcellene vil kunne dele seg er før puberteten, blir man svært overvektig som barn, vil det være vanskeligere å kvitte seg med overvekt som voksen.Antall fettceller kan reduseres ved fettsuging, de som blir fjernet ved dette kirurgiske inngrepet kommer ikke tilbake. Metabolsk aktivt fett
Fettet som ligger i mageregionen er spesielt aktivt – det betyr at det lett omsettes i kroppen og dermed kan øke risikoen for hjertesykdom. Det er altså ikke snakk om underhudsfettet, det som gir deg bilringer, det dreier seg om fettet som ligger rundt innvollene, det såkalte viscerale fettet. Fettsuging fjerner mye av underhudsfettet, men gjør ikke noe med fettet rundt innvollene, så har du for mye fett rundt de indre organene, da er det bare vektreduksjon som kan hjelpe.

Når vi over tid får i oss mer kalorier enn vi forbruker, vil kroppen spare på overskuddet på den eneste måten den kan, nemlig ved å bygge opp et fettlager. Avhengig av kjønn, alder, hormonell status, fysisk aktivitetsnivå, røyking og eventuelle sykdommer du måtte ha, vil fettet finne ulike steder å lagre seg. Mens menn oftest lagrer fett rundt livet, vil kvinnene gjerne få forholdsvis mer lagret over hoftene og i brystene. Det finnes mange ulike metoder for måling av kroppsstørrelse og kroppsfett. Kroppsmasseindeks (KMI = BMI = Body Mass Index; kg/m2), er det mest brukte målet for inndeling av kroppsvekt i forhold til helse eller risiko for å utvikle sykdom. Kroppsmasseindeks <18.5 defineres som undervekt, mens normalområdet er satt til 18.5-24.9. Kroppsmasseindeks > 25 er overvekt, med økt risiko for sykelighet og kroppsmasseindeks > 30.0 karakteriseres som fedme.

Liv-hofte-ratio
Bukfedme (opphopning av fett rundt magen) representerer en selvstendig risikofaktor for en rekke sykdommer. Det er derfor viktig også å ha et mål for bukfettet. De vanligste målene for bukfedme er liv-hofte-ratio (= omkretsen rundt livet dividert med omkretsen rundt hoften) og livvidde (omkretsen rundt livet).

Gjør slik:
Mål deg tre ganger rundt livet, i høyde med navlen. Legg sammen de tre tallene og del på tre, da får du riktig livviddemål. Gjenta prosedyren ved å måle tre ganger – men denne gangen rundt det bredeste stedet på hoften. Legg sammen og del på tre, og du har hoftevidden din. Nå deler du livvidden på hoftevidden, og dermed har du et tall for din liv-hofteratio.

Det er vanlig å angi en liv-hofte-ratio hos menn > 1.0 og hos kvinner > 0.85 som bukfedme, mens grensene for livvidde settes > 102 cm hos menn og > 88 cm hos kvinner. Verdier over disse nivåene tyder på økt helserisiko, med fare for bl.a. hjertesykdom og kreft.

Menstruasjon og påvirkning av humør og vekt:
Menstruasjon er den regelmessige avstøtningen av livmorslimhinnen som skjer i form av blødning når egget ikke er befruktet. De to hormonene som virker på livmorslimhinnen slik at regelmessig menstruasjon oppstår er østrogen og progesteron, og disse dannes i eggstokkene. Eggstokkene inneholder egg som modnes under påvirkning av hormoner fra hjernen; LH (luteiniserende hormon) og FSH (folikkel stimulerende hormon).

Østrogen stimulerer bl.a. livmorhalsen til å danne mer sekret som gjør det lettere for sædcellen å svømme til egget. Derfor er østrogennivået på sitt høyeste ved eggløsningen. Skjer det en befruktning vil egget feste seg på livmorhinnen som ved hjelp av progesteron har utviklet seg til å bli mer klebrig. Dette er et godt næringsmedium for egget. Skjer det ingen befruktning vil produksjon av østrogen og progesteron etter hvert opphøre og egget går til grunne. Livmorhinnen, som da er på det tykkeste, vil støtes ut og menstruasjonen inntrer.Premenstruelle symptomer (PMS) er forårsaket av variasjon i mengden av østrogen og progesteron. Hos kvinner med PMS oppstår en hormonell ubalanse som resulterer i symptomer som humørsvingninger, økt irritabilitet og aggressivitet, depresjon, søvnproblemer, følelse av oppblåsthet, vektøkning, hodepine og ømhet i brystene. Hos mange vil vekten variere en god del under menstruasjonssyklusen og enkelte kan gå opp flere kilo i forkant av mensen. Det er da ikke snakk om vektøkning i form av fett, det er i form av væske.Mange tror at en kilo eller to i pluss eller minus betyr at man har lagt på seg, eller tatt av dette i form av fett, men det stemmer ikke. Under menstruasjonssyklusen bindes væske i kroppen, og det som er av øket vekt i den forbindelse, har ikke noe med fettvekt å gjøre. Det samme skjer om vi får i oss mye salt, da kan vekta faktisk øke på med en kilo eller to på grunn av at salt binder væske i kroppen. Dessuten vil mange kunne få væskeopphopning i kroppen når det er varmt, og da vil også vekten lett kunne øke med et par kilo.

Det er viktig at man tømmer blæren før veiing, med ca. 1/2 liter urin i blæren, vil vekten raskt være ca. 1/2 kilo mer enn om blæren er tømt.

Hormonspiraler inneholder hormonet gestagen, samme type hormon som finnes både i minipiller og i p-piller. En del kvinner vil kunne få vektøkning og væskeopphopning (ødem) i kroppen når de bruker slike prevensjonsmidler.

God helse med riktig vekt for gravide.
Maten vi spiser betyr enormt mye for at vi skal ha en god helse. Det er gjennom maten vi får proteiner (aminosyrer), karbohydrater, fett, vitaminer, mineraler og fiber, altså alt det vi trenger for å leve!

Cellene våre jubler av begeistring når sammensetningen av de energigivende næringsstoffene er optimale, da får både muskel-, ben-, blod- og hjerneceller det de trenger, og våre muligheter til å holde oss friske og opplagte øker betraktelig!

Om man er barn, voksen, gravid eller ammende, er cellenes behov for riktig tilførsel av næringsstoffer det samme, mens behovet for energi vil variere. En 16-åring har langt høyere forbrenning og energibehov enn 60-åring, likevel er behovet for de viktige næringsstoffer i maten det samme for begge parter. Med større fokus på sammensetningen av næringsstoffene i måltidet, ikke bare på kaloriinnhold, ville kanskje mange fedmeproblemer vært unngått.

Grunnen til overvekt er som regel nettopp feil sammensetning av energien i maten, og ikke nødvendigvis matmengden! Et måltid på for eksempel 600 kcal., kan være stort og mettende, og inneholde både proteiner, karbohydrater, fett, vitaminer og mineraler. På den andre siden kan det være fattig på alle andre næringsstoffer enn karbohydrater, et par kakestykker vil lett kunne gi samme energimengde. Mens den første typen måltid vil bruke lang tid på å spaltes i mage og tarm, gi god metthetsfølelse og et stabilt blodsukkernivå, vil kakene spaltes raskt ned, gi kortvarig metthetsfølelse og gi blodsukkeret en rask økning. Dersom de fleste måltidene består av slik mat, sier det seg selv at både vekt og blodsukker lett kan komme ut av kontroll

Når det gjelder gravide skal de ikke spise for to, som det ble sagt en gang i tiden, det holder lenge å spise for en, men – det de spiser er viktig for både mor og barn! Maten skal inneholde alle viktige næringsstoff; proteiner, karbohydrater, fettstoffer, vitaminer og mineraler.

Det du trenger av ekstra daglig energi under svangerskapet, er faktisk ikke mer enn 200-300 kcal., noe som tilsvarer en skive brød med magert pålegg og et glass med skummet melk.

Det er viktig å opprettholde et sunt og tilstrekkelig matinntak når man er gravid, ellers vil man ikke klare å oppnå den vektøkningen som svangerskapet krever. Om det blir for lavt energiinntak vil barnet bli underernært, noe som resulterer i for lav fødselsvekt og dermed høyere dødelighet etter fødselen. Det er en av grunnene til at man aldri skal slanke seg under graviditet, bare holde kontroll med at vekten ikke øker for mye.

Vekten bør ikke øke med mer enn 10-12 kg. totalt! Den skal øke ganske lite de første tre månedene, og helst ikke med mer enn 0,5 kg pr. uke de siste tre ukene. Det er omtrent det som svangerskapet krever, et nyfødt barn veier i gjennomsnitt 3.5 kg., og i tillegg kommer øket vekt av bryster og livmor, som øker i omfang. Morkaken og fostervannet veier en del, og dessuten lagres det ekstra fett på forskjellige steder i kroppen. Det er viktig å ha vekten under kontroll, både for trivselen i svangerskapet og for å være oppmerksom på plutselig vektøkning. Dette kan tyde på vann i kroppen og kan være et av de tidlige kjennetegnene på svangerskapsforgiftning.

For å sikre inntak av vitaminer, mineraler, fettsyrer, proteiner og karbohydrater, og dessuten ha kontroll med dagens totale kaloriinntak, kan man gjerne bruke NOKA til to av dagens hovedmåltider og spise anne kalorilett og fornuftig mat til de andre måltidene. En del gravide blir plaget av forstoppelse, og grunnen er ofte den at svangerskapshormonet progesteron får tarmmusklene til å slappe av, noe som ofte kan avhjelpes med fiberrik mat. Også her vil NOKA være til god hjelp, da den er rik på kostfiber.

Hvorfor er det viktig med riktig tilførsel av næringsstoffer? Protein er byggemateriale for kroppens celler, hormoner, enzymer og blodproteiner. Ca. 15-20% av kroppen består av protein, og dette næringsstoffet må hud, hår, negler, muskler, skjelett og blod ha mye av. Protein består av aminosyrer, og 8 av disse er essensielle, det vil si at kroppen ikke kan lage dem selv, vi må få dem gjennom kosten.

For liten proteintilførsel kan gi mangelsykdommer, Kwahiorkor er en av dem, og er en akutt sykdom som opptrer etter første leveår når amming opphører og barnet gis den kosten familien spiser. Selv om maten inneholder nok energi, blir det for lite protein, eventuelt protein av dårlig kvalitet. Symptomer er veksthemming, apati, appetittløshet, diaré, brekninger, hud- og hårforandringer og muskelsvinn.

Marasmus er en annen proteinmangelsykdom. Denne opptrer på fosterstadiet eller like etter fødselen og er kronisk. Ved denne sykdommen er det alvorlig mangel på både protein og energiinnhold i maten. Barnet blir apatisk og har diaré, er ekstremt avmagret og ofte dehydrert (inntørket). Det er fare for at hjernens utvikling hemmes og at barnet kan bli mentalt tilbakestående. Det er dermed svært lett å forstå at proteiner er viktig både for gravide og dem i vekst, men – ikke i ubegrensede mengder, det er like galt med for høyt proteininntak! Det vil belaste bl.a. nyrene i alt for stor grad, og dessuten vil også proteinet lagres som fett dersom det blir tilført kroppen i større mengder enn det vi kan nytte oss av, på lik linje med fett og karbohydrater. Det er ikke lurt å unngå fett heller, det inneholder nemlig både livsnødvendige fettsyrer og fettløslige vitaminer. Karbohydratene er viktige for at hjernen og de røde blodcellene skal få det eneste drivstoffet de kan bruke, nemlig glukose! Vita betyr liv på latin, og har gitt navnet til vitaminer, de er livsviktig for oss alle, uansett alder! Blir tilførselen for liten gjennom lengre tid, kan en få alvorlige mangelsykdommer. Mineralene er like livsnødvendig, og kroppen lager dem ikke selv, derfor må de tilføres gjennom maten. De viktigste mineralstoffene er kalsium, fosfor, klor, natrium og magnesium, samt sporstoffene krom, jod, fluor, kobolt, jern, sink, selen og kopper.

Amming og slanking
Når man ammer bør man ikke gå inn for sterk slanking, men moderat slanking har liten betydning for ammingen, det blir melk nok likevel. Det er slik at kvinnene har et ekstra fettdepot rundt hofter, buk, lår og dessuten på overarmer og bak i nakken, en genetisk forsikring om at barnet får mat selv i perioder med matknapphet.

Nå er det slik at disse fettdepotene ikke bare er til glede, men også til ergrelse for mange, de er nemlig opphavet til de forhatte cellulittene! Dette er forøvrig en ganske misvisende benevnelse, da ordet «–itter» kommer fra latinsk, «–itis», noe som vanligvis beskriver en betennelsesprosess i kroppen, enten framkalt av en infeksjon med bakterier eller andre årsaker til at vevet reagerer, som for eksempel en revmatisk prosess. Cellulitter har ingenting med betennelsestilstander å gjøre, så uttrykket «appelsinhud» er mye riktigere å bruke! Når det tas vevsprøver av slik hud viser det seg at fettopphopninger ligger i små kamre i underhudsfettvevet, omgitt av tynne bindevevsfibre som fester seg fra overhuden ned til muskelhylstret (fascien) rundt lårmusklene. Konsekvensen er at når fettvevet i dette området øker, øker altså innholdet i disse kamrene, mens bindevevsfibrene er som før. Med økt fettinnhold presses selvsagt huden utover, unntatt der hvor bindevevsfibrene ligger. Der trekkes huden innover. Når fettinnholdet reduseres glatter huden seg mer ut. Ved å gripe om lårhuden og trykke den sammen får vi det samme resultatet, fettlagrene trykkes ut mens bindevevsfibrene rundt disse holder stand og derfor synes å trekke seg innover.

En ting er i hvert fall sikkert, og det er at cellulitter er helt normalt hos kvinner, likevel er det noe alle ønsker bort! Dette utnytter den kosmetiske industrien og tilbyr alle slags algeekstrakter, hudkremer, massasjevotter etc. Men, dessverre, det er bortkastede penger, ingenting av dette kan fjerne cellulittene, det eneste som kan hjelpe noe er å holde vekten nede og derved redusere fettlagrene mellom bindevevsfibrene, eller – la seg fettsuge!

Det er de kvinnelige kjønnshormonene som har mye av skylden for cellulittene, men rent unntaksvis kan de også sees hos menn. Det er da som regel menn med ekstra høy produksjon av kvinnelige, og svært lav produksjon av mannlige hormoner. Disse mennene har da også ofte andre kvinnelige tegn, som for eksempel bryster.En langsom og kontrollert form for slanking, om vekten er blitt for høy, vil ikke skade verken mor eller barn. Men, som sagt, i moderat form, det vil likevel bli godt resultat, bl.a. fordi det brukes ekstra kalorier i denne perioden, det kreves energi for å produsere morsmelk, ca. 500 kalorier pr. døgn.

Om for eksempel to av dagens måltider byttes ut med en helt riktig sammensatt og balansert diett som NOKA (alle næringsstoff, men kontrollert kaloriinnhold) vil det på ingen måte være skadelig, snarere tvert i mot.

Unge og barn med vektproblemer
I den stadig økende gruppen av overvektige finner vi også barn og unge , grupper man stort sett ikke anbefaler å slanke seg. Men overvekt er like skadelig for dem som for andre, og når overvekten først er der, bør det taes alvorlig.
Les mer her >>

På verdensbasis regnes det med at det har vært en økning av overvektige/fete barn på over 20 prosent det siste tiåret. Som en følge av dette er diabetes type 2 blitt tidoblet.

Barn som er overvektige, har større sjanse for å bli overvektige som voksne, og for voksne vet vi at det å være overvektig er forbundet med økt risiko for en rekke sykdommer, bl.a. hjerte- og karsykdommer, så det er all grunn til å være på vakt. For mange unge kan overvekt også bety en ensom tilværelse.

Dessverre er barn og unge ofte storforbrukere av mat med høyt kaloriinnhold og liten næringsverdi. Disse gruppene er nettopp blant dem som trenger de riktig sammensatte måltidene aller mest, men som altså ofte spiser usunt. I tillegg til problemer med overvekt og fedme, kan det også få andre uheldige helsemessige konsekvenser, i og med at de ofte går glipp av viktige næringsstoffer. Det er ingenting i veien for at også barn og unge kan benytte NOKA til enkelte måltider for å ha kontroll med vekten. Overvekt er usunt, uansett alder, og mens en lærer seg riktig kosthold, kan bruk av en optimalt sammensatt ferdig diett, kombinert med fornuftig mat, være et svært godt valg. Resultatene vises raskt, noe som kan være utløsende for videre innsats, og det er jo nettopp innsats som må til!

Forslag:
Bruk NOKA til ett eller to av dagens måltider. NOKA gir et trygt og sikkert kostgrunnlag, en fin blanding av proteiner, fettsyrer, karbohydrater, vitaminer, mineraler og kostfiber.

Spis normalt til dagens øvrige måltider, men pass på at de er fornuftig sammensatt av energigivende næringsstoff samt vitaminer og mineraler. Husk frukt og grønt!

Overgangsalder, østrogen og vekt
De mest alminnelige symptomer på østrogenmangel er hete- og svettetokter. Disse symptomer forekommer først og fremst i tiden rundt menopausen og man tror at årsaken er fallet i østrogen.

En hetetokt er en varmefølelse som utgår fra brystet og brer seg til ansikt og skuldre. Varmefølelsen leder til en rødme i huden og et svetteutbrudd. Søvnkvaliteten påvirkes ofte av disse hetetokter fordi kvinnen kan våkne om natten. Det hender at hun må opp å skifte tøy og kjøle seg ned.

Mange kvinner som nærmer seg overgangsalderen vil plages av symptomer som hjerteklapp, plager fra muskler og skjelett, konsentrasjonsvansker, trøtthet og dårlig humør. Den best dokumenterte behandlingen på hetetoktene er østrogentilskudd.

Mange synes de legger på seg når de kommer i overgangsalderen, og ofte legges skylden på østrogentilskuddet, noe som er feil, østrogenbehandling gir ingen vektøkning. Det kan imidlertid forekomme en forbigående væskeopphopning i kroppen, men denne forsvinner etter en tid.

Kroppens fettvev har en lavere energiomsetning enn annet vev, og basalforbrenningen synker med alderen på grunn av at cellemassen reduseres, noe som er medvirkende til at det er vanskeligere å gå ned i vekt etter overgangsalderen. Fettfordelingen endres, og man opplever at mer fett samler seg rundt midjen, noe som gjør at det kan være vanskelig å beholde samme midjemål som tidligere.

En annen kanskje viktigere faktor er at man stort sett er for inaktive i forhold til det daglige kaloriinntaket. Løsningen på vektøkningen er færre kalorier og mer mosjon.

For både barn, unge, gravide og eldre er det helt vesentlig, for best mulig fysisk og psykisk helse, at maten har en riktig sammensetning av proteiner, karbohydrater (i størst grad av typen polysakkarider), fettstoffer, fiber (både løselig og ikke løselig), vitaminer og mineraler. Det er også grunnleggende for et kontrollert energiinntak, da man blir lettere mett av slike sammensatte måltider. Ved dessuten å spise med jevne mellomrom, heller lite og ofte enn sjelden og mye, vil blodsukkernivået holde seg stabilt, til stor glede for både insulin og prestasjonsevne!