Høysesong for slanking og dietter - til glede for mange, og irritasjon for andre!

Helsesidene

Det vil alltid være et etisk aspekt tilstede når vektreduksjonsdietter omtales. Man trør inn i private sfærer, og kan lett såre dem som føler seg inkludert i målgruppen. Noen har kjempet og tapt overfor kiloene så mange ganger, at de føler seg provosert hver gang de leser om dietter. Den andre gruppen som kan bli provosert, er dem som et eller annet sted underveis i en slankekur «mistet taket», de klarte ikke å stoppe opp i tide, og utviklet spiseforstyrrelser.

For dem dette gjelder, og for deres omgivelser, vil det å lese om slanking og dietter være som å vifte med en rød klut. Dette er helt forståelig, og de er i sin fulle rett til å bli provosert.Uansett står den aller største gruppen igjen, alle dem som står i fare for å utvikle belastningsskader og sykdommer som følge av overvekt. De vet at noe kan gjøres, og de er villige til å gjøre det. De har som mål å bli «normalt slanke», og de vil satse for å kunne hente ut alle de gevinstene som ligger i dette.

Er det diettenes skyld?
Nei, det er ikke den sunne og gode dietten som skaper slankehysteri og spiseproblemer, den er faktisk til for dem som allerede har spiseproblemer, nemlig overspising. Selvfølgelig er der også mange andre grunner til overvekt, men uansett hvilken grunn som foreligger, har den overvektige all rett til god hjelp. De skal få velge sin vei mot normal vekt i fred og ro, de skal slippe å forholde seg til grupper som har «møtt veggen», det er rett og slett ikke deres bord, de har nok med de problemene de allerede har. Det er alltid tøft å bli syk av det livet som omgir oss, om det er spisevegring, overvekt, allergi, alkoholisme, misbruk av rusmidler eller andre lidelser som kan utvikles. Samfunnet byr på nok av muligheter, og det som kan være til god hjelp for noen, kan bli det motsatte for andre.

Det syltynne ideal – hvorfor?
Det er heller ikke den sunne og gode dietten som er skyld i at de helt unge starter med sine bisarre sultekurer. Det er lett å si at det er syltynne rollefigurer som har skylden, men heller ikke det er hele sannheten. Også disse er et produkt av hele den vestlige kultur, hvor det syltynne stadig er fremsatt som et ideal. En kjent person sa engang at man aldri kan bli for tynn eller for rik! Det er selvfølgelig satt på spissen, og vi vil vel helst riste på hodet av slike uttalelser. Men – er der en kjerne av sannhet, er ikke slankhet og vellykkethet ofte synonymer i manges tanker? Dette syltynne idealet har eksister i generasjoner, og vil nok vare i ennå flere. Ikke rart da at de unge og usikre tror at bare de blir tynne nok, blir de også populære, dette med påvirkning og søken etter det ekstreme, ligger i mange av de unges natur. Heldigvis vet de fleste av oss at dette syltynne ikke er noe å trakte etter, vi får la stjerner og modeller pusle med sitt, og finne trygghet og glede i en normal og sunn vektklasse. Det vi vil ha er en god helse og et tilfredsstillende utseende, og hva det betyr for den enkelte, må man selv finne ut av.

En soleklar rett til informasjon
Vi vil så gjerne bruke egne erfaringer og synspunkter til å gripe inn i andres liv. Våre antipatier og erfaringer brukes mer enn gjerne som alibi for å dytte disse på andre. Mener jeg at fokusering på dietter er skyld i spisevegringer, og skriver mye og lenge nok om dette, kan det faktisk bli en opplest og vedtatt sannhet for mange. Nå er det nå ikke slik, det er så atskillig mer komplisert, og har neppe noe med dietter som sådan å gjøre. Mange av dem som utvikler spisevegring tar overhodet ikke til seg føde, de sulter seg. Hadde de enda brukt en fornuftig sammensatt diett, ville det faktisk ikke ha vært så stort problem!

Skulle man så heller tie stille om en god diett, ingen opplysningsreklame takk, trenger du produktet så let deg frem til det selv! Dette er da ingen god løsning for de overvektige, skal all informasjon om god hjelp nektes dem av hensyn til andre grupper? Hvilke gruppers velferd skal settes høyest, skal de i det hele tatt vurderes opp mot hverandre? Svaret er selvfølgelig NEI, alle har krav på god informasjon! Men at produktet det reklameres for virkelig er et godt sådant, og kan være til stor hjelp for sin målgruppe, bør være en selvfølgelighet! Når det gjelder NOKA-dietten, har jeg ingen betenkeligheter med å anbefale denne på det varmeste!