De essensielle fettsyrene Omega-3 og Omega-6

Helsesidene

Det finnes over 40 forskjellige fettsyrer, og alle er oppbygd av kjeder av 10-22 karbonatomer hvor det er bundet hydrogenatomer til hvert karbonatom. I den ene enden av fettsyren er det en karboksylgruppe (COOH-gruppe, karboksylenden) og i den andre enden en metylgruppe (CH3-gruppe). Fettsyrenes egenskaper avhenger av deres kjedelengde (dvs. antall C-atomer i kjeden) og grad av umettethet. Smeltepunktet for fettet er lavere jo kortere fettsyrene er, og jo flere dobbeltbindinger de har. Det er fettsyrenes oppbygning som avgjør hvilken type fett som blir dannet.

Mettede fettsyrer:
Fettsyrer med bare enkeltbindinger mellom karbonatomene er mettede fettsyrer, og danner mettet fett. Mettet fett er fast ved romtemperatur, mens umettet fett er mykt eller flytende. Fast fett, er fett som er fast ved 20 °C som på koteletter og annet rødt kjøtt. Det inneholder mest mettede fettsyrer.

Umettede fettsyrer:
Flere av de umettede fettsyrene er essensielle (livsnødvendige) fettsyrer, og betegnelsen «umettede fettsyrer» er et fellesnavn på de fettsyrer som kroppen ikke selv kan lage og dermed må tilføres via maten. Dette er de langkjedete fettsyrene omega-3 (linolensyre) og omega-6 (linolsyre). Fett som er flytende ved 20 °C inneholder hovedsakelig umettede fettsyrer.

 

De essensielle fettsyrene:
Linolensyre (ALA) er det samme som fiskeolje = Omega-3 fettsyre
Linolsyre (LA) er det samme som planteolje = Omega-6 fettsyre

Kroppen produsere ikke flerumettede fettsyrer av Omega-3 og 6- familien, disse må tilføres via kosten, og kalles derfor essensielle (livsnødvendige). Disse fettsyrene er forstadier til hormonliknende stoffer som bl.a. regulerer sammentrekninger av glatte muskelceller og har dessuten viktige funksjoner i blodlevringsprosessen. De er nødvendige som byggmatriale i alle kroppens celler, hvor de er med på å bygge opp membranveggene.

Linolensyre (omega-3) og linolsyre (omega-6) er utgangspunkt for danning av ulike langkjedede, flerumettede fettsyrer. Blodets innhold av disse fettsyrene bør være i størrelsesorden 2:1, hvor den største andelen skl være omega-3. Når vi får tiltrengt mengde omega-3 og omega-6 gjennom maten, kan kroppen, på grunnlag av disse to, selv lage alle andre fettsyrer, som omega-9 etc.

Omega-3-fettsyre (også n-3 og ω-3) er betegnelsen på en familie av flerumettede fettsyrer som alle har én dobbeltbinding på karbonatom nummer tre fra hydrokarbonenden, den posisjonen i hydrokarbonkjeden som kalles ω-3 (omega-3). Omega-3-fettsyrene er docosaheksaoensyre (DHA) og eicosapentanoensyre (EPA), som finnes i fisk, skalldyr og sjøpattedyr som sel og hval. Tran inneholder store mengder Omega-3 fettsyrer, og på ulike måter kan tranen videreforedles, slik at konsentrasjonen av Omega-3 fettsyrer øker.

Fettsyren er viktig ved behandling av betennelser, for blodfett, for cellenes oppbygging og for kroppens energiproduksjon, dessuten spiller de en spesielt viktig rolle for utvikling og funksjon av sentralnervesystemet. I løpet av siste trimester i svangerskapet og i spedbarnsalderen bygges disse fettsyrene inn i cellemembranene i sentralnervesystemet, ved autopsi av hjernevev hos spedbarn er det blitt påvist høyt innhold av omega-3-fettsyren dokosaheksaensyre, og hos dem som hadde fått morsmelk, fant man et høyere nivå enn hos dem som hadde fått morsmelkerstatning.

Omega-3-fettsyren virker altså positivt, lindrende og forebyggende ved diverse lidelser, men i samspill med vitaminer og mineraler, særlig C og E vitaminene, utvides den positive effekten til å gjelde ennå flere lidelser.

Ved revmatiske lidelser kan tilskudd av Omega-3 fettsyrer være til god hjelp. Det kan lindre smerten og føre til at færre ledd blir stive. For å få effekt av Omega-3 fettsyrer på leddgikt, må man ta høye doser, dvs. ca. 3 g DHA og EPA daglig, over lang tid.

Omega-3-fettsyre er viktig for:
– hjerte-/ karsykdommet
– blodtrykket, ettersom omega-3-fettsyrer får blodårene til å slappe av.
– kroppens signalsystem, fettsyren blir omdannet til viktige signalstoffer som kroppen trenger.
– demping av betennelsesreaksjoner i kroppen. Dersom en har tendens til leddgikt, er omega-3-fettsyre ekstra viktig.
– immunforsvaret og for vekst, ettersom omega-3-fettsyre inngår i samtlige nye celler.
– forplantningen
– barn, de lærer bedre, ettersom hjernen fungerer bedre.
– å dempe symptomer ved PMS ( premenstruelt syndrom), menstruasjonssmerter, plager ifm overgangsalder, leddgikt, fibromyalgi, psoriasis, allergier, skleroser og tarmbetennelser.

Gode kilder til omega-3-fettsyrer er fet fisk, som f.eks. makrell, laks, sild, ørret, ansjoser og sardiner (hvor fettet er fordelt i hele fisken), linfrø og -olje, og andre planter, som f.eks. kiwi, perilla og tyttebær.

Omega-6-fettsyren (navnet beskriver hvor den første dobbeltbinding er plassert i fettmolekylet, dvs ved hvilket karbonatom regnet fra omega-enden) er like viktig, og har mange av de samme positive egenskaper overfor sykdommer som Omega-3-fettsyren. De er forløpere til forskjellige typer eikosanoider, og det gjelder å få til en best mulig blanding av omega-3 og omega-6 fettsyrer slik at eikosanoidene kan sikre en optimal oppbygging av cellemembranen. Det anbefalte forholdstallet er 5:1, vi bør altså ikke spise mer enn 5 ganger så mye omega-6 fettsyrer som omega-3 fettsyrer. Man mener at omega-6, i samspill med vitamin E, kan redusere risikoen for svangerskapsforgiftning. I samspill med både vitamin E og vitamin C kan den hjelpe ved impotens og migrene.

Mangel på essensielle fettsyrer hos mennesket gir hudforandringer, svekket vekst hos barn, nevropati og muligens redusert synsfunksjon. De kan forebygge hjerte – og karsykdommer, og dessuten ha gunstig påvirkning ved høyt blodtrykk eller høye kolesterolverdier. Det er mye som tyder på at betennelser i ledd kan reduseres ved hjelp av fettsyrer, og det er også rapportert at barn med skrive- og lesevansker eller hyperaktivitet er blitt vesentlig bedre ved å ta et tilskudd av disse oljene.

Omega-6 fettsyrer finnes i flere varianter, f.eks. linolsyre og arakidonsyre (AA). De viktigste kildene for omega-6 er soyamargarin, vegetabilske oljer (soyaolje, sesamolje, maisolje, olivenolje, solsikkeolje, rapsolje) og noe i animalsk fett fra svin og fjærkre.

Noka Milkshake-diett
gir deg de livsviktige fettsyrene Omega-3 og Omega-6 i et potent samspill med alle vitaminene og mineralene. Alt er riktig, slik at vitaminer, mineraler og fettsyrer utfyller hverandre og kan samarbeide optimalt! I tillegg til fin vektnedgang, får du altså også annen stor helsegevinst ved å bruke NOKA!