Dietter: Hva er LCD/VLCD?

Helsesidene

Dietter:
Spesialister innen medisin og ernæring har utarbeidet et juridisk forpliktende lovverk for hvordan en ferdig sammensatt vektreduksjonsdiett skal være, for vår helses skyld! Det settes strenge krav til produktets innhold og fordeling av alle viktige næringsstoff (proteiner, karbohydrater, fettsyrer, fiber, vitaminer og mineraler), og ikke minst til energiinnholdet hvor minimumsgrensen er satt til 800 kcal per døgn.

De er kun to produkttyper som kan selges som slankediette innen EU/EØS, det er:

1: Dietter av typen LCD (Low Calorie Diet) (Diett med lavt kaloriinnhold), som NOKA-dietten. LCD er sammensatt etter lovverkets krav til energiinnhold og sammensetning av alle viktige næringsstoff. LCD kan, som eneste slankeprodukt på markedet, selges som Måltidserstatter.

2: Dietter av typen VLCD (Very Low Calorie Diet) (Diett med meget lavt kaloriinnhold, som regel kun med mellom 450 og 600 kcal per dag), som MinCur, Nutrilett Intensiv, Allevo kick start shake/suppe og Cambridge-kuren. VLCD har for lavt energiinnhold til å tilfredsstille lovverkest krav, det må derfor søkes om tillatelse til salg (beriking; tilsetting av vitaminer, mineraler og fettsyrer) for hvert enkelt VLCD-produkt.

Om det gis salgstillatelse, følger det med strenge krav til markedsføringen, produktene skal merkes med at de kun skal brukes av fedmende personer, dvs med en BMI på over 30, og at de som bruker produktet skal stå under medisinsk kontroll.

Det vil da si: Om en person er fedmende (svært overvektig), kan dietten brukes (under medisinsk kontroll) til BMI er kommet under 30, deretter skal man benytte den lovregulerte dietten LCD.

Obs: VLCD skal ikke brukes som Måltidserstatter/kombineres med annen mat.

Det er under utarbeidelse et eget juridisk forpliktende lovverk for dietter av typen VLCD, og når det foreligger vil det bli gjort gjeldende for hele EU/EØS. Mange medisinske eksperter vil ha dietter av denne typen reseptbelagt som en garanti for at de kun brukes under medisinsk kontroll, slik EU/EØS krever i de midlertidige reglene.

Måltidserstatter
(Erstatning for ett eller flere av dagens hovedmåltider/kuren kombinert med annen mat)

Måltidserstatter er en lovregulert benevnelse, og kommer inn under ”Slankeloven: FOR 1998-10-01 nr 949”. En Måltidserstatter skal inneholde angitte mengder av vitaminer, mineraler, fettsyrer og andre viktige næringsstoff og gi minimum 200 kcal per måltid.

-Det er kun LCD (som NOKA) som fyller lovverkets krav til sammensetning og energiinnhold, og dermed kan benytte benevnelsen Måltidserstatter i sin markedsføring.

-VLCD oppfyller ikke kravene til energi, det er ulovlig å markedsføre slike produkter som Måltidserstattere. (Iht lovverket skal en måltidserstatter være sammensatt slik at de energigivende næringsstoffene samlet gir mer enn 200 kcal. per måltid.)

-Proteinbars, kosttilskudd, convenience-produkter, kaffe, te, urtetabletter, eplesidereddik, CLA etc. oppfyller ikke kravene til innhold av livsviktige næringsstoff. Slike produkter er ulovlig å markedsføre både som Diett og som Måltidserstatter, de skal kun brukes som mellommåltider eller supplement til dietter.