Organsystemene

Helsesidene

Enkel BMI Kalkulator

Slik regner du ut din BMI

Divider din vekt med taller du får når du ganger høyde og høyde.

Eksempel: Du veier 75 kg og er 1.65m høy 1.65 * 1.65 = 2,7225 75 : 2,7 = 27,7 Din BMI er altså 27,7

Overvekt er en BMI på mer enn 25 Fedme er en BMI på mer enn 30 Ekstrem fedme er en BMI på mer enn 40 personer over 65 år kan stå i fare for å bli underernært, og bør sørge for at BMI ligger mello 24 og 29.

Når vi snakker om et organ, snakker vi om hjertet, lever, nyrer etc., men når vi snakker om organsystem, dreier det seg om organer som jobber sammen om de samme oppgavene.

Eksempel på organsystem: Nervesystemet, diagram som viser at systemet består av 4 ulike basisorgan; hjernen (hvor sanseorganene inngår), cerebellum, nerver og ryggmarg.

Våre 11 definerte organsystem er:

 1. Blodomløpet (kretsløpet), som består av hjertet, blodårer og blod.
 2. Lymfesystemet, som består av milt, brissel, tonsiller, lymfeknuter og lymfeårer.
 3. Respirasjonssystemet, som består av nese, svelg, strupe, luftrør, luftrørgrener og lunger.
 4. Nervesystemet, som består av hjernen (hvor sanseorganene inngår), cerebellum, nerver og ryggmarg.
 5. Hormonsystemet (det indresekretoriske system) som består av forskjellige kjertler som skiller ut hormoner.
 6. Fordøyelsessystemet, som begynner med munnen og avsluttes med rektum, og inkluderer milt, lever og galleblære.
 7. Urinsystemet, som består av nyrene, urinlederne, urinblære og urinrør.
 8. Huden, som består av overhud, lærhud, underhud, hår, negler, talg- og svettekjertler.
 9. Skjelettsystemet, som består av knoklene og leddene som forbinder disse.
 10. Muskelsystemet, som består av musklene og senene som fester skjelettmusklene til knoklene.
 11. Reproduksjonssystemet, som inkluderer indre og ytre kjønnsorganer, og sørger for formeringen.