Om NOKA-dietten

Helsesidene

Hva trenger vi – og hva får vi gjennom NOKA-dietten?

La oss ta for oss cellene, hva er det egentlig? Jo, det er livets grunnleggende enhet, og det hele vår kropp er bygget opp av. Mange celler av samme slag gir opphav til vev, og vevet gir opphavet til organene, cellene er deg og meg, hele vårt liv og vår ekstistens.

Når vi snakker om å tilføre kroppen vår riktig næring, forstår vi nå at det ikke dreier seg bagateller, det er altså hele vår eksistens det dreier seg om! Noen celler kan klare seg uten glukose men ikke alle, – ikke våre hjerneceller og de røde blodcellene, som fort vil miste sin evne til å klare sine oppgaver. Får vi ikke dette drivstoffet gjennom tilførsel av karbohydrater i maten, må cellene bruke av proteinet for å omdanne dette til glukose. Når vi så vet at en diett gir oss begrenset mengder av alle de energigivende næringsstoffene; protein, karbohydrater og fett, er det ikke særlig lurt å bruke av det som andre celler trenger. Muskelcellene trenger selv alt det proteinet en diett gir, og husk at hjertet er en muskel! Uteblir proteinene, slutter hjertet å fungere, og hjertestans er da også den vanligste dødsårsaken hos underernærte personer, som for eksempel anorektikere.

Vi klarer oss heller ikke særlig godt uten å få tilført fett, vi trenger de
livsviktige fettsyrene som omega 6 (linolsyre) og omega 3 (linolensyre). De fettløselige vitaminene vil gå tapt om vi ikke får i oss fett, og vår innebygde termostat vil bli slutte å fungere, vi vil bli ekstremt frosne av oss, og det blir problematisk å holde en jevn kroppstemperatur. Dessuten er vårt underhudsfett en beskyttende buffer, uten dette vil våre organer være svært utsatt for slag og skader utenfra.

Dette sier også noe om at det ikke er så lurt å innta tabletter etc. som skal drive fettet raskt ut, slik som for eksempel legemiddelet Xenical. Når man bruker Xenical vil ca. 30 % av matfettet vi har spist gå rett gjennom tarmen i stedet for å bli suget opp. Altså fører det til at kroppen tar opp mindre av de fettløselige vitaminene: A, D og E, så vi bør ta tilskudd av disse vitaminene (helst på kveldstid) så lenge Xenical brukes.

Når vi vet alt dette, og hvor viktig det er å gi kroppen riktig drivstoff/næring, går vi ikke lenger på akkord med næringsstoffene. I stedet for å mishandle kroppen vår med ensidige og ekstreme diettyper, kan vi bruke NOKA-dietten, og likevel miste like mye fett! Resten vil vi gjerne beholde, muskelmassen og helsa!

Mattilsynet forvalter et juridisk forpliktende lovverk som omfatter næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon, og det settes der strenge krav til hvilke næringsstoff en diett skal inneholde. Dietten skal gi oss:

  • Protein (aminosyrer), for bygging og vedlikehold av alle kroppens celler (muskler). Karbohydrater, for å gi hjernen og de røde blodlegemene sitt drivstoff; glukose Fett, for å beskytte oss mot kulde og varme, og utnytte de fettløselige vitaminene. Fettsyrene omega 3 og 6, for å forbygge hjerte-/karsykdommer, eksem og diaré. Alle viktige vitaminer og mineraler
  • Kostfiber, for å forebygge fordøyelsesproblemer.

Det er også satt krav til mengde og innbyrdes forhold næringsstoffene imellom. Balansen mellom proteiner, karbohydrater og fett er viktig. Om en diett for eksempel er sammensatt slik at innholdet av protein er for høyt, vil det kunne føre til nyreskade på sikt, og en slik diett vil derfor ikke bli tillatt solgt i noe EU/EØS-land.

Produkter av typen VLCD (Very Low Calorie Diet) fyller ikke lovverkets krav til energiinnhold. Det må derfor søkes om tillatelse til frambud, noe som kan innvilges på grunnlag av en felles codex for EU/EØS. Om det innvilges en sådan dispensasjon, er det kun for frambud som fullstendig kosterstatter (erstatte all annen mat), ikke som «Måltidserstatter». VLCD skal kun brukes av fedmende personer og under medisinsk kontroll.

NOKA – for din helses skyld!
NOKA er en fullstendig riktig sammensatt diett, det er din sikre vei til slanke linjer, uten å sette helsen på spill! Du får alle energigivende næringsstoff (protein, karbohydrater og fettstoff), i riktige mengder og sammensetning. Fiberinnholdet i NOKA er rikelig, og omfatter både løselige og ikke-løselig fibertyper. Du får også alle de vitaminer, mineraler, sporstoff og essensielle fettsyrer cellene dine trenger for å føre deg videre på reisen gjennom en aktiv og spennende hverdag.

NOKA, din venn for livet!
”Det er kun livslang omlegging av matvaner og livsstil som vil føre til varig vektnedgang”! Har du sett denne påstanden før, og ga du i så fall samtidig opp drømmen om slanke linjer? Mange av oss setter likhetstegn mellom livsglede og matglede, vi vet at en radikal omlegging ikke vil nytte, vi vil likevel sprekke før eller senere, og føler vi likegodt kan droppe alle forsøk om det likevel bare fører til skuffelser! Her snakker vi til de grader om livskvalitet, og budskapet om at det kun er den livslange omleggingen som vil føre til varig vektnedgang gjør oss motløse! Men fatt mot, sett i gang, det finnes nemlig et utmerket alternativ for alle oss som verken orker eller ønsker en radikal omlegging, nemlig det konseptet vi kaller NOKA Livsstil! Det er nesten for godt til å være sant, men enkelt er det faktisk å beholde både bordets gleder og slanke linjer resten av livet! Spis det ditt hjerte og din mage begjærer fire dager i uken, la resten av ukedagene være NOKA-dager, og du vil ha full kontroll med vekten.

Alle bruker forskjellige hjelpemidler gjennom livet for å holde helse og utseende, alt fra sminke og tannpasta til medisiner. La NOKA være ditt gode hjelpemiddel for å holde kontroll med vekten. Du slipper livslang kaloritelling og radikal kostendring, du kan spise den maten du ønsker og har behov for. Dagene med NOKA vil gi deg den energibalansen du trenger for å holde en stabil og fin vekt.