Regn ut din BMI (Body Mass Index) med NOKA BMI-kalkulator

Til høyre kan du regne ut din BMI (kroppsmasseindex). Grenseverdiene er beregnet av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Tabell for barn og unge
Overvekt/fedme blant barn og unge har etter hvert blitt et stort problem, likevel er det svært delte meninger om hvorvidt denne gruppen skal omfattes av begrepet slanking. Her må hver enkelt familie selv avgjøre om det skal settes inn tiltak, helst da i samarbeide med lege eller annet helsepersonell.
BMI-tabel for barn og unge: Child and Teen Calculator >>

«Økt kamp mot fete barn. BMI-sjekk og hyppig veiing skal hjelpe barn i faresonen»
Les artikkel her >>

Høyde- og vekttabell
Professor Haakon Natvigs høyde-/vekttabell er en god veiledning for å finne ut om en er overvektig. Denne tabellen angir middelvekten for menn og kvinner i 25-30 års alderen. For personer med spinkel kroppsbygning kan kolonnene med -10% benyttes, mens de med kraftig kroppsbygning kan bruke kolonnene med +10% som rettesnor.

Høyde- og vekttabell

 

Copyright © NOKA AS 

Enkel BMI Kalkulator

Slik regner du ut din BMI

Divider din vekt med taller du får når du ganger høyde og høyde.

Eksempel: Du veier 75 kg og er 1.65m høy 1.65 * 1.65 = 2,7225 75 : 2,7 = 27,7 Din BMI er altså 27,7

Overvekt er en BMI på mer enn 25 Fedme er en BMI på mer enn 30 Ekstrem fedme er en BMI på mer enn 40 personer over 65 år kan stå i fare for å bli underernært, og bør sørge for at BMI ligger mello 24 og 29.