Det som er veldig viktig for at du ikke skal gå opp i vekt igjen, er å stabilisere vekten når kuren er ferdig. Du reduserer ikke antall fettceller i kroppen under en slankeperiode, det som skjer er at de skrumper inn, og det kan ta måneder før de har funnet sin nye struktur. Derfor er det svært viktig å være bevisst sitt energiinntak en tid etter at kuren er over. Først når vekten din har vært stabil i minimum 6 måneder etter at du har nådd din idealvekt, kan du forvente å beholde denne vekten fremover.

Når du skal stabilisere vekten gjør du det slik at du gradvis bytter ut NOKA-måltidene med vanlig mat. Bruk to – tre uker på hver utbytting.

Eksempel: Har du spist NOKA til alle dagens fire måltider, bytter du ut middagen med vanlig mat, og bruker NOKA til de tre andre måltidene i to – tre uker. Bytt så ut neste NOKA-måltid med vanlig mat, og slik fortsetter du til du er helt over på vanlig mat.

Det samme gjelder om du har spist NOKA til tre av dagens måltier, bytt ut ett av NOKA-måltidene med vanlig mat, og fortsett som nevnt over.

Om du senere overspiser og inntar mer energi enn det kroppen trenger til sine prosesser, vil overskuddet lagres som fett, og vekten øke igjen. I så fall tar du noen dager/uker med NOKA til et par av dagens måltider igjen, da beholder du kontrollen!

Siden alle føler seg mer opplagt og får mer overskudd med 1-2 måltider NOKA om dagen, er det mange som ønsker å fortsette med NOKA daglig, også etter at de har kontroll med vekten. Det er selvsagt helt greit.

 

Copyright © NOKA AS