Planleggingen
Når du har bestemt deg for å gå ned i vekt med NOKA, så har du allerede tatt ditt første viktige skritt for å oppnå din nye figur. Du har innsett at du har et vektproblem, eller at vekten til og med innebærer en helserisiko for deg.

På våre Helsesider kan du, med vår BMI-kalkulator, se hvilken vekt som er normal for deg. Du kan være inntil 10% lettere eller tyngre enn idealvekten, uten at dette betyr noen helserisiko av betydning. Allerede ved 10-20% høyere vekt enn idealvekten er du risikoutsatt mht. en rekke alvorlige sykdommer!

Forberedelser
Skriv ned alle fordeler du oppnår ved å gå ned i vekt. Dette kan være fysiske, helsemessige, trivselsmessige, øket selvbilde, økonomiske årsaker osv. Bruk noen dager på å forberede deg, og sett deg et konkret mål for hvor mange kilo du ønsker å gå ned i vekt, den omtrentlige tiden dette vil ta, og skriv det ned i en dagbok. Alt for mange starter hver mandag – og slutter hver tirsdag, den fellen kan du unngå ved å forberede deg godt.

Motivasjon er meget viktig, du må ha et inderlig ønske om å gå ned i vekt i tillegg til erkjennelse om at du bør gå ned i vekt. Når viljen er på plass, gjelder det å jobbe fram viljestyrke, man kan ville en ting av hele sitt hjerte, men det må viljestyrke til for å oppnå resultater. Det hjelper lite med kloke valg og kreative løsninger dersom viljen til gjennomføring mangler. Gjennomføringen er resultatet av beslutningsprosessen som starter med hensikt, mening og mål, og viljen til gjennomføring henger sammen med hvilken grad av motivasjon vi har klart å opparbeide. Visjon og mål som begeistrer vil styrke viljen, og ved å forsterke bildet av de ønskede resultater gjennom affirmasjoner og billedgjøring kan viljen mobiliseres med uanet styrke.

(Affirmasjoner er ganske enkelt tanker, tanker som vi selv velger, og som har den funksjon å erstatte gamle tanker, tankemønstre, reaksjonsmønstre og forståelser)

 

Copyright © NOKA AS